ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ(18-19 Εαρινό)

 
Οι ανανεώσεις των εγγραφών και οι δηλώσεις μαθημάτων θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικά από την Τρίτη 12-02-2019 (ώρα 09:00π.μ) μέχρι και την  Τετάρτη 13-02-2019 (ώρα 23:59μ.μ). Για αυτήν την περίοδο, οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώνουν μόνο εργαστήρια του τυπικού τους εξαμήνου, τα θεωρητικά μαθήματα δηλώνονται κανονικά.
Οι δηλώσεις των εργαστηρίων από τους υπόλοιπους φοιτητές που βρίσκονται στο πτυχίο ή αυτούς που θέλουν να δηλώσουν εργαστηριακά μαθήματα πέραν του τυπικού εξαμήνου οι δηλώσεις θα ανοίξουν ηλεκτρονικά από Πέμπτη 14-02-2019 (ώρα 09:30π.μ) έως Κυριακή 17-02-2019 (ώρα 23:59μ.μ.).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην υπάρχουν επικαλύψεις στα τμήματα των εργαστηρίων γιατί δεν μπορείτε να κάνετε καμία αλλαγή.
 
Σε όλα τα εργαστήρια θα υπάρξει ένα Τμήμα (Τμήμα ΄΄Μη Υπόχρεων΄΄) που θα δηλώνεται υποχρεωτικά από τους φοιτητές που έχουν βαθμολογηθεί  σε προηγούμενα εξάμηνα με βαθμό από 0,1 έως και 4,9 και θα δίνουν μόνο εξετάσεις, δεν θα τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν το εργαστήριο. Οι φοιτητές θα δηλώσουν και θα παρακολουθήσουν τα εργαστήρια τους κανονικά σε Τμήματα, μόνο όσοι το δηλώνουν για πρώτη φορά.
Το (Τμήμα ΄΄Μη Υπόχρεων΄΄ ) δηλώνεται μόνο από φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο κι έχουν βαθμολογηθεί, κι όχι από φοιτητές που το δηλώνουν για πρώτη φορά.
Το συγκεκριμένο Τμήμα δεν αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα γιατί είναι μόνο για εξετάσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!
Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Aποστολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας, χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα
Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό  που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε.
Ως αποδεικτικό Υποβολής της Δήλωσης, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το πληροφοριακό σύστημα, ισχύει η εκτύπωση της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με ημερομηνία και ώρα αυτή που αναγράφεται ως ημερομηνία και ώρα τελευταίας υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα.
 
Σημείωση: Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τις δηλώσεις  έχει αλλάξει σε: https://student.teicrete.gr  
 
Στο τέλος των οδηγιών επισυνάπτεται το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος με τις αντιστοιχίσεις για τους παλαιούς φοιτητές των πρώην Τμημάτων (ΦΠ και ΒΙΟΘΕΚΑ) και το ωρολόγιο πρόγραμμα βάσει του οποίου θα γίνουν οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών.
 
Πρόγραμμα σπουδών.
 
Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 18-19 V3
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Φεβρουάριος 11, 2019 - 11:30

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email