Έναρξη Αιτήσεων Στεγαστικού Επιδόματος 2019

Χορήγηση  Στεγαστικού  Επιδόματος
Ακαδημαϊκού  Έτους 2018 - 2019
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019 θα υποβάλλονται μέσω της Πλατφόρμας του Στεγαστικού Επιδόματος, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στη διεύθυνση: https://stegastiko.minedu.gov.gr/ , από την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 04 Ιουλίου 2019.
Για την είσοδό των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.
Αναλυτική ανακοίνωση, αποδελτίωση της εγκυκλίου, προϋποθέσεις και διευκρινήσεις σχετικά με το Στεγαστικό Επίδομα 2018 - 2019 μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φοιτητικών Παροχών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:    
https://www.teicrete.gr/merimna/
 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.
 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.
Δείτε την εγκύκλιο σε μορφή pdf εδώ.
 
Οι δικαιούχοι του Στεγαστικού Επιδόματος θα μπορούν παράλληλα, να καταθέτουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ζητούνται και εάν ζητούνται (μετά την «Ολοκλήρωση» της κατάθεσης της Αίτησης), από την «Αξιολόγηση της Αίτησης της Πλατφόρμας του Υπ. Παιδείας», στα γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας στο Ηράκλειο και στα κατά τόπους Τμήματα σε όλη την Κρήτη.
Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της Αίτησης (για κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων), όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου και όλα τα έντυπα που κατατίθενται στη Φοιτητική Μέριμνα.
Παρακαλούμε εκτυπώστε και προσκομίστε την «Αξιολόγηση της Αίτησής σας από την Πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας» και φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, γιατί ελλιπή δεν θα παραλαμβάνονται. Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση (για κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων) από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φοιτητικών Παροχών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
 
Εκ του Τμήματος Φοιτητικών Παροχών
04/06/2019
Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Ιούνιος 4, 2019 - 18:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τ.Θ. 128
Τ.Κ. 72100
Άγιος Νικόλαος  Κρήτης

Καλαρχάκη Αικατερίνη
Προϊσταμένη Γραμματείας
kalarhaki@staff.teicrete.gr
Τηλ. 28410-91103 - 91101
Fax Τµήµατος (Γραµµατεία): 28410-82879