Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

 

Δρ. Παπαδάκης Στέλιος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
e-mail: spap@staff.teicrete.gr,


Δρ. Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος
- Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
cpanag@staff.teicrete.gr

 
Δρ. Κοπανάκης Ιωάννης
- Καθηγητής 
kopanakis@staff.teicrete.gr

 
Δρ. Μαστορακης Γεώργιος
- Αναπληρωτής Καθηγητής 
gmastorakis@staff.teicrete.gr


Δρ. Δημοτίκαλης Ιωάννης - Επίκουρος Καθηγητής
jdim@staff.teicrete.gr


Δρ. Λεμονάκης Χρήστος
- Επίκουρος Καθηγητής
lemonakis@staff.teicrete.gr


Περακάκης Εμμανουήλ
- Καθηγητής Εφαρμογών
mperakakis@staff.teicrete.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος)
Τ.Θ. 128
Τ.Κ. 72100
Άγιος Νικόλαος  Κρήτης

Καλαρχάκη Αικατερίνη
Προϊσταμένη Γραμματείας
kalarhaki@staff.teicrete.gr
Τηλ. 28410-91103 - 91101
Fax τµήµατος (Γραµµατεία): 28410-82879