Στεγαστικό επίδομα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταβολή Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 
2014 - 2015

1. Σύμφωνα με το 2/40130/0026/26.6.2014 έγγραφο της Δ/νσης Συντ/σμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων, απαραίτητο δικαιολογητικό για την εκκαθάριση της δαπάνης αποτελεί το εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. έτους 2015 (εισοδήματα χρήσης 2014). Διαφορετικά, σε περίπτωση που υποβληθούν εκκαθαριστικά σημειώματα οικ. έτους 2014, θα υπάρχει θέμα κανονικότητας με συνέπεια οι εν λόγω δαπάνες να μην μπορούν να εκκαθαριστούν.
 
2. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, δεν τίθεται πλέον προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής τους.

Δείτε εδω λεπτομέρειες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τ.Θ. 128
Τ.Κ. 72100
Άγιος Νικόλαος  Κρήτης

Καλαρχάκη Αικατερίνη
Προϊσταμένη Γραμματείας
kalarhaki@staff.teicrete.gr
Τηλ. 28410-91103 - 91101
Fax Τµήµατος (Γραµµατεία): 28410-82879