Προθεσμία Κατάθεσης Δικαιολογητικών Μετεγγραφών Αδελφών 2018-2019

«Οι δικαιούχοι μετεγγραφής αδελφών φοιτητών που ανήκουν στην περ. β της παρ. 8 του άρθρου21 του 4332/2015(76 Α΄)   καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν. Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται το διάστημα από Πέμπτη 22-11-2018 έως και Τετάρτη 28-11-2018.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  με τη γραμματεία του Τμήματος στο τηλ. 2841091103 »

 
Από τη Γραμματεία
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Νοέμβριος 22, 2018 - 10:30

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τ.Θ. 128
Τ.Κ. 72100
Άγιος Νικόλαος  Κρήτης

Καλαρχάκη Αικατερίνη
Προϊσταμένη Γραμματείας
kalarhaki@staff.teicrete.gr
Τηλ. 28410-91103 - 91101
Fax Τµήµατος (Γραµµατεία): 28410-82879