Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης

Εmail επικοινωνίας: secretariat-badm@staff.teicrete.gr
Fax: 2810 379638

Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος

Αφροδίτη Φανουράκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ: 2810 379613
Email: afan@staff.teicrete.gr

Αντώνης Κλωναρίδης
Τηλ.: 2810 379679
Email: antkl@staff.teicrete.gr

Κωνσταντίνος Παπουτσάκης
Τηλ.: 2810 379682
Εmail: kostpap@staff.teicrete.gr

Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.00 - 14.30

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71004
E-mailsecretariat-badm@staff.teicrete.gr, afan@staff.teicrete.gr
Tηλ:  2810 379613, 2810 379679
Fax:  2810 379638
Website: www.teicrete.gr/dep
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.30 - 14.30