Επαγγελματικές Προοπτικές

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
Πιο συγκεκριμένα έχει αποκτήσει ικανότητες για να:

  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την οικονομία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας ίδρυσης και επέκτασης επιχειρήσεων, καθώς και μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων.
  • Ασχολείται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης με την άσκηση διοίκησης στις διάφορες τουριστικές μονάδες και τουριστικά γραφεία.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού:
i) Γ΄ Τάξης εφόσον επί τετραετία από τη λήψη του πτυχίου ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή,
ii) Β΄ Τάξης εφόσον επί τριετία ασκούν το επάγγελμα του λογιστή Γ΄ Τάξης σύμφωνα με το νόμο 2515/25-7-97, περί ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού.

Πληροφορίες από την Ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος ΕΔΩ

Τέλος,  σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να απασχολούνται και στην εκπαίδευση.

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71004
E-mailsecretariat-badm@staff.teicrete.gr, afan@staff.teicrete.gr
Tηλ:  2810 379613, 2810 379679
Fax:  2810 379638
Website: www.teicrete.gr/dep
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.30 - 14.30