Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Με το υπ' αρίθμ. 137 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 137/5-6-2013), τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, συγχωνευτήκαν σε τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με δυο εισαγωγικές κατευθύνσεις: (α) Διοίκησης Επιχειρήσεων και (β) Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Η συγχώνευση των τμημάτων σε συνδυασμό με τις προκλήσεις της εποχής, οδήγησαν στην ανάγκη για ένα νέο σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας εφοδιάζονται με γνώσεις για να κατανοούν έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης και της Επιστήμης της Διοίκησης, αλλά και με δεξιότητες απαραίτητες για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στο σύγχρονο τουριστικό περιβάλλον.

Συνοπτικά η εικόνα του νέου προγράμματος σπουδών έχει ως εξής :

  1. Όλα τα μαθήματα είναι τετράωρα και για κάθε μάθημα υπολογίζονται πέντε (5) Διδακτικές μονάδες.
  2. Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε έξι (6) μαθήματα, συγκεντρώνοντας συνολικά 30 Διδακτικές μονάδες. Μαθήματα Επιλογής προσφέρονται από το πέμπτο (5ο ) εξάμηνο και μετά.
  3. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τέσσερα (4) μαθήματα με θεωρία και εργαστήρια (στα οποία η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική).

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71004
E-mailsecretariat-badm@staff.teicrete.gr, afan@staff.teicrete.gr
Tηλ:  2810 379613, 2810 379679
Fax:  2810 379638
Website: www.teicrete.gr/dep
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.30 - 14.30