Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών Erasmus+

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση / Erasmus ( Lifelong Learning Program/ LLP), είναι ένα Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή της πρακτικής τους άσκησης, σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση, να ζήσουν στο εξωτερικό, να κάνουν νέους φίλους, να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς, ήθη και έθιμα, να βελτιώσουν τις ξένες γλώσσες που γνωρίζουν ή να μάθουν καινούργιες. Ακόμη να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP/ERASMUS) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Εθνικού φορέα Συντονισμού, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας ποικίλει ανάλογα με τη χώρα προορισμού και διαφέρει από έτος σε έτος.

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ενθαρρύνει τους φοιτητές του να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και τους καθοδηγεί καθ'όλη τη διαδικασία επιλογής πανεπιστημίου φοίτησης και διεκπεραίωσης των αντίστοιχων διαδικασιών. Κατά την τελευταία τριετία 2013-2016 το τμήμα έχει υποδεχτεί 41 φοιτητές Erasmus από χώρες της Ευρώπης, ενώ αντίστοιχα 31 φοιτητές του τμήματος έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα, παρακολουθώντας ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Επιπλέον το πρόγραμμα ERAMUS δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας τριών έως δώδεκα μηνών στο εξωτερικό, σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην αγορά εργαίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2015-16) 6 φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων πραγματοποίησαν μέρος της πρακτικής τους άσκησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο site του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης: ΕΔΩ

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71004
E-mailsecretariat-badm@staff.teicrete.gr, afan@staff.teicrete.gr
Tηλ:  2810 379613, 2810 379679
Fax:  2810 379638
Website: www.teicrete.gr/dep
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.30 - 14.30