Ταυτότητα του Τμήματος

Το μάνατζμεντ του 21ου αιώνα είναι εμφαντικά προσανατολισμένο στην έξυπνη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην άντληση της “κρυμμένης αξίας” των επιχειρήσεων και στην αποτελεσματική και με κοινωνική ευθύνη διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων. Ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις αυτές, το Τμήμα  Διοίκησης επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο προσφέρει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:

(αΚατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕ) και 
(βΚατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (ΔΤΕ & ΕΦ)

Κεντρική αποστολή-στόχος του τμήματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης των μελλοντικών στελεχών διοίκησης, που τα καθιστά ικανά να ανταπεξέλθουν με επιτυχία  στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Για τον λόγο αυτό προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών προσανατολισμένο στις απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου κόσμου. Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος συνάδει με τα διακριτά αντικείμενα των εισαγωγικών κατευθύνσεων, προσδίδοντας συγκριτικό πλεονέκτημα σε όσους φοιτούν, καθώς διαθέτει πλέον δυο προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση διαφορετικών τίτλων σπουδών.
               
Το πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται σε ένα σύστημα γνώσεων και μεθόδων, που προάγει επιστημονικά τους φοιτητές, τους εξοικειώνει με τη ζωή και τη δράση των επιχειρήσεων και διευρύνει τους επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς. Σε αυτά τα πλαίσια, οι φοιτητές του τμήματος έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος  ERASMUS  και να συμμετέχουν στις συνεργασίες που το έχει το τμήμα  με ομοειδή τμήματα του εξωτερικού, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν τόσο στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, όσο και ως αυτοαπασχολούμενοι σε διάφορους τομείς.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το τμήμα συνδιοργανώνει με το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης ένα νέα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, MBA για Μηχανικούς, το οποίο έχει σαν στόχο να εφοδιάσει αποφοίτους τμημάτων μηχανικών, ή και θετικών επιστημών, με γνώσεις οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας για το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την προώθηση και τη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια ενός οργανισμού.

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71004
E-mailsecretariat-badm@staff.teicrete.gr, afan@staff.teicrete.gr
Tηλ:  2810 379613, 2810 379679
Fax:  2810 379638
Website: www.teicrete.gr/dep
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.30 - 14.30