Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Γραμματεία (Πρόσβαση μόνο για φοιτητές)

Οι φοιτητές του τμήματος μπορούν με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχουν λάβει κατά την εγγραφή τους στο ΤΕΙ Κρήτης να έχουν πρόσβαση στο online σύστημα όπου βλέπουν προσωπικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, το πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων, καθώς επίσης μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις προς τη Γραμματεία του τμήματός, να βλέπουν τη συνολική τους βαθμολογία, καθώς και όλες τις εγγραφές τους στα εξάμηνα.

Ηλεκτρονικό Βαθμολόγιο (Πρόσβαση μόνο για καθηγητές)

Έντυπα για Πρακτική Άσκηση (για φοιτητές)

Έντυπα για Πτυχιακή Εργασία (για φοιτητές και καθηγητές)

Έντυπα αιτήσεων

Ασύγχρονη Εκπαίδευση - Πλατφόρμα E-class

Webmail

Πύλη myTEI
 

A/A Weight Περιεχόμενο
1
0
Έντυπα αιτήσεων

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71004
E-mailsecretariat-badm@staff.teicrete.gr, afan@staff.teicrete.gr
Tηλ:  2810 379613, 2810 379679
Fax:  2810 379638
Website: www.teicrete.gr/dep
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.30 - 14.30