Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό τμήμα του προγράμματος σπουδών των φοιτητών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το τμήμα δίνει μεγάλη έμφαση στο κομμάτι αυτό των σπουδών, καθώς μέσω της πρακτικής άσκησεις οι φοιτητές έρχονται σε άμεση επαφή με τον εργασιακό χώρο και τους παραγωγικούς φορείς. Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ του τμήματος και των παραγωγικών φορέων. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχουν ορίσει τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε θέματα του ευρύτερου αντικειμένου της διοίκησης επιχειρήσεων, απασχολούμενοι σε θέσεις διοικητικής υποστηριξης, σε λογιστήρια, σε διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος στηρίζεται από το έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης» (ΕΣΠΑ) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71004
E-mailsecretariat-badm@staff.teicrete.gr, afan@staff.teicrete.gr
Tηλ:  2810 379613, 2810 379679
Fax:  2810 379638
Website: www.teicrete.gr/dep
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.30 - 14.30