ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΗΜΑΤΑ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
Κατεύθυνση : 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει

  1. να γνωρίζει βασικά στοιχεία για τον Ήλιο και την κίνηση της Γης και τις συνιστώσες της ηλιακής ακτινοβολίας
  2. να γνωρίζει τους βασικούς ορισμούς σε σχέση με το ηλιακό και φωτοβολταϊκό δυναμικό
  3. να  μπορεί να υπολογίσει το ηλιακό και φωτοβολταϊκό δυναμικό σε ένα τόπο με τη χρήση δεδομένων ηλιακής ακτινοβολίας
  4. να γνωρίζει τα όργανα μέτρησης της πυκνότητας ισχύος
  5. να γνωρίζει τις βασικές κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστημάτων
  6. να διαστασιολογεί ένα αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο σύστημα
  7. να γνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους ηλιοθερμικών συστημάτων
  8. να διαστασιολογεί ένα ηλιοθερμικό σύστημα
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Ορισμοί. Ορολογία. Η ηλιακή ακτινοβολία. Όργανα μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας. Υπολογισμοί ακτινοβολίας. Η ενεργειακή απολαβή. Ημιαγωγοί και φωτοβολταϊκό (ΦΒ) φαινόμενο. ΦΒ στοιχεία - ΦΒ πλαίσιο - ΦΒ συστοιχία. Συνδεσμολογίες και διατάξεις. Αποθήκευση ενέργειας σε συσσωρευτές. Κατηγορίες και τεχνολογίες inverters. Μελέτες εγκατάστασης ΦΒ συστημάτων (παράμετροι, τεχνικά στοιχεία, κοστολόγια. Είδη, τεχνικά στοιχεία, καμπύλη απόδοσης ηλιακών συλλεκτών. Θέση – κλίση του συλλέκτη. Ανοικτό και κλειστό κύκλωμα λειτουργίας. Υπολογισμός θερμικών φορτίων για παραγωγή ζεστού νερού και θέρμανση χώρων. Μέθοδοι καμπύλων f. Ηλιακά θερμικά συστήματα (Συσκευές, δίκτυα, σύνδεση συλλεκτών, όργανα, αυτοματισμοί κ.λπ.). Εφαρμογές μεθόδου f για υπολογισμούς ηλιακών θερμικών συστημάτων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Επιστημονικό περιοδικό: Solar Energy Επιστημονικό περιοδικό: Progress in Photovoltaics: Research and Applications Βιβλίο: “Φωτοβολταϊκά Συστήματα”, Ι. Φραγκιαδάκης, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, ISBN 960-456-007-7 Βιβλίο: “Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙΙ, Μηχανική των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων”, Καπλάνης Σ., ISBN: 960411431X Βιβλίο: Practical Handbook of Photovoltaics (Second Edition), Augustin McEvoy, Tom Markvart and Luis Castaner, ISBN: 978-0-12-385934-1 Βιβλίο: Electricity from Sunlight: An Introduction to Photovoltaics, Paul A. Lynn, ISBN: 978-0-470-74560-1

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00