ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής Περιοχής
Κατεύθυνση : 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Πρόκειται για μάθημα της Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης  και αποτελεί συνέχεια των «Μηχατρονικών Συστημάτων Ι».
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι :
Α. Να διευρύνει τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές στο πρώτο μάθημα  σε θέματα αισθητήρων.
Β. Να αποτελέσει μια εισαγωγή στο αντικείμενο της «Μηχανικής Όρασης».
Γ. Να δώσει μια ευκαιρία στους φοιτητές να εργασθούν σε ένα ολοκληρωμένο «μηχατρονικό» έργο.
Μετά το πέρας του μαθήματος, ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να :
Α. Μπορεί να κατανοεί την λειτουργία και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει μια ευρεία γκάμα αισθητήρων
Β. Να αντιλαμβάνεται τα βασικά θέματα της Μηχανικής Όρασης και να μπορεί να αντιληφθεί ποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει με την βοήθειά της.
Γ. να σχεδιάζει και να υλοποιεί ένα μέτριας δυσκολίας «μηχατρονικό» έργο.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Α. ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ :
 
Θέσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης. Γυροσκόπια.
Μηκυνσιόμετρα (strain gauges), Δυναμοκυψέλες. Μέτρηση πίεσης.
Μέτρηση θερμοκρασίας. Μέτρηση ροής.
Μέτρηση απόστασης (range sensing) : Με laser και υπερήχους και υπέρυθρη ακτινοβολία. Μέθοδος TOF και μέθοδος τριγωνισμού. GPS.
 
Στο εργαστήριο οι φοιτητές εξασκούνται στις μετρήσεις με αισθητήρια όργανα και το περιβάλλον LabView.
 
Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΑΣΗ
 
Β1 : Βασικές έννοιες. Η σημασία της μηχανικής όρασης.
Β2 : Παρουσίαση παραδειγμάτων από το χώρο της επιστήμης, τεχνολογίας και ειδικότερα της ρομποτικής.
Β3 : Κάμερες και συστήματα πρόσληψης της εικόνας από τον Η/Υ.
Β4 : Στοιχειώδης ανάλυση εικόνας : Τμηματοποίηση με την βοήθεια κατωφλίου. Εντοπισμός  αντικειμένων σε εικόνα με την βοήθεια της τμηματοποίησης. Προσδιορισμός ακμών με την βοήθεια φίλτρων. Προσδιορισμός ευθειών από τις ακμές και εντοπισμός απλών γεωμετρικών αντικειμένων.
 
Εξάσκηση στο εργαστήριο με την βοήθεια του MatLab + Computer Vision Toolbox.
 
Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (PROJECT)
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
1) Ηλεκτρικές μετρήσεις και αισθητήρες, Καλαιτζάκης-Κουτρούλης ISBN:978-960-461-331-1 2) ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ, David M. Auslander - Carl J. Kempf 3) MECHATRONICS : W. BOLTON

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00