Σεμινάριο Υγείας & Ασφάλειας κατά την εργασία στο γραφείο

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
22-02-2016 17:45 to 25-02-2016 17:45

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο της εργασίας θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με θέμα: "Υγεία και Ασφάλεια κατά την εργασία στο γραφείο". Θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασία στο γραφείο όπως εργονομία, Η/Υ, φωτισμός, κλιματισμός, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες, προβλήματα υγείας που μπορούν να προκύψουν από την εργασία στο γραφείο, καθώς και τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης των επιβαρυντικών παραγόντων. 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ στις 24 Φεβρουαρίου, 9:00-11:00 και θα επαναληφθεί στις 21 Μαρτίου στον ίδιο χώρο και ώρα. 

Η Iατρός εργασίας, 
Ευαγγελία Γιαννοπούλου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τ.Θ. 128
Τ.Κ. 72100
Άγιος Νικόλαος  Κρήτης

Καλαρχάκη Αικατερίνη
Προϊσταμένη Γραμματείας
kalarhaki@staff.teicrete.gr
Τηλ. 28410-91103 - 91101
Fax Τµήµατος (Γραµµατεία): 28410-82879