Ανακοίνωση για ΣΙΤΙΣΗ και ΣΤΕΓΑΣΗ των πρωτοετών φοιτητών ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ότι η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για παροχή στέγασης και σίτισης, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 08/10/2018, προκειμένου να ανακοινωθούν εγκαίρως τα αποτελέσματα από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.
Η διαδικασία θα είναι η ακόλουθη:
 
ΒΗΜΑ 1ο: Προετοιμασία για την ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση και Στέγαση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της αιτήσεων είναι ο φοιτητής να έχει πραγματοποιήσει την εγγραφή του και, έχοντας παραλάβει τους προσωπικούς κωδικούς από την γραμματεία του Τμήματος του, να έχει ολοκληρώσει την διαδικασία για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας – ΠΑΣΟ. 
Σημείωση: Ολοκληρώνοντας την διαδικασία για την έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, ο φοιτητής θα πρέπει να εκτυπώσει την σελίδα που εμφανίζει το ΠΑΣΟ στην τελική του μορφή όπου αναγράφεται ο κωδικός – Barcode. Δεν χρειάζεται να περιμένει την παραλαβή της επίσημης φοιτητικής ταυτότητας για να κάνει αίτηση για Σίτιση και Στέγαση.
 
ΒΗΜΑ 2ο: Ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση και Στέγαση. 
Ο φοιτητής επισκέπτεται την νέα εφαρμογή στο https://secretariat.teicrete.gr/, εκεί αφού συνδεθεί, επιλέγει “Αιτήσεις” και μετά αίτηση σίτισης ή στέγασης, στις οποίες χρειάζεται τον κωδικό - Barcode της φοιτητικής ταυτότητας – ΠΑΣΟ. Στη συνέχεια, ο φοιτητής συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση – φόρμα με τα ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά του στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία. 
 
ΒΗΜΑ 3ο: Επισύναψη δικαιολογητικών. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση του φοιτητή για ΣΙΤΙΣΗ και ΣΤΕΓΑΣΗ πρέπει, στις ηλεκτρονικές αιτήσεις, να καταθέσει - επισυνάψει τα απαιτούμενα έντυπα – δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε αίτηση ξεχωριστά για τις παροχές που επιθυμεί. Τα παραπάνω θα πρέπει να επισυνάπτονται σε ψηφιοποιημένη μορφή (αρχεία .pdf) στα αντίστοιχα πεδία που ζητούνται. 
 
ΒΗΜΑ 4ο: Οριστική υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πρωτοκόλληση αυτής. Ο αριθμός πρωτοκόλλου δίνεται μόνο στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά. 
Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά και δεν έχουν πρωτόκολλο δεν εξετάζονται.
 
ΒΗΜΑ 5ο: Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των ηλεκτρονικών αιτήσεων από το τμήμα της Φοιτητικής Μέριμνας. Την περίοδο αυτή μπορούν να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά από τους υποψηφίους, για αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία (δλδ. την ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ που παρέχει το Ίδρυμα στη διεύθυνση https://web mail.edu.teicrete.gr).
 
ΒΗΜΑ 6ο: Τέλος, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα.
 
 
Οι δικαιούχοι της δωρεάν ΣΙΤΙΣΗΣ θα χρησιμοποιούν πλέον την Φοιτητική τους ταυτότητα – ΠΑΣΟ όταν επισκέπτονται το εστιατόριο.
 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 27, 2018 - 13:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τ.Θ. 128
Τ.Κ. 72100
Άγιος Νικόλαος  Κρήτης

Καλαρχάκη Αικατερίνη
Προϊσταμένη Γραμματείας
kalarhaki@staff.teicrete.gr
Τηλ. 28410-91103 - 91101
Fax Τµήµατος (Γραµµατεία): 28410-82879