Χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Χορήγηση Στεγαστικού Επιδόματος Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018
 
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 θα υποβάλλονται μέσω της Πλατφόρμας του Στεγαστικού Επιδόματος, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στη διεύθυνση :https://stegastiko.minedu.gov.gr/ , από την Δευτέρα 04 Ιουνίου 2018 έως και την Τρίτη 03 Ιουλίου 2018.
Για την είσοδό των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.
Αναλυτική ανακοίνωση, αποδελτίωση της εγκυκλίου, προϋποθέσεις και διευκρινήσεις σχετικά με το Στεγαστικό Επίδομα 2017-2018 μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας των ΤΕΙ Κρήτης:     https://www.teicrete.gr/merimna/
Οι δικαιούχοι του Στεγαστικού Επιδόματος θα μπορούν παράλληλα, να καταθέτουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ζητούνται και εάν ζητούνται (μετά την «Ολοκλήρωση» της κατάθεσης της Αίτησης), από την «Αξιολόγηση της Αίτησης της Πλατφόρμας του Υπ. Παιδείας», στα γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας στο Ηράκλειο και στα κατά τόπους Τμήματα σε όλη την Κρήτη.
Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της Αίτησης (για κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων), όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου και όλα τα έντυπα που κατατίθενται στη Φοιτητική Μέριμνα.
Παρακαλούμε εκτυπώστε και προσκομίστε την «Αξιολόγηση της Αίτησής σας από την Πλατφόρμα του Υπ. Παιδείας» και φροντίστε να έχετε συγκεντρώσει όλα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, γιατί ελλιπή δεν θα παραλαμβάνονται. Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση (για κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων) από την ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας των ΤΕΙ Κρήτης
Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβληθεί το Στεγαστικό Επίδομα στους δικαιούχους είναι ναπροσκομίσουν όλοι την φωτοτυπία του τραπεζικού βιβλιαρίου τους, όπως αυτό κατατέθηκε στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ως «IBAN Δικαιούχου», μαζί με την «Αξιολόγηση της Αίτησης της Πλατφόρμας του Υπ. Παιδείας».

 Εκ της Φοιτητικής Μέριμνας
1/6/2018

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Ιούνιος 4, 2018 - 10:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος)
Τ.Θ. 128
Τ.Κ. 72100
Άγιος Νικόλαος  Κρήτης

Καλαρχάκη Αικατερίνη
Προϊσταμένη Γραμματείας
kalarhaki@staff.teicrete.gr
Τηλ. 28410-91103 - 91101
Fax τµήµατος (Γραµµατεία): 28410-82879