Διάλεξη “Νέοι & Ευρωπαϊκές Πολιτικές”, Τρίτη 11 Δεκ. 2018

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
11-12-2018 09:30 to 11:00

Την Τρίτη 11/12/2018 (ώρα 09.30 – 11.00) ο κ. Μωραϊτάκης Νίκος (Περιφέρεια Κρήτης - Γραφείο Europe Direct of Crete) θα δώσει μια διάλεξη με θέμα «Νέοι & Ευρωπαϊκές Πολιτικές» στο Αμφιθέατρο Δ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Κεντρικοί θεματικοί άξονες εισήγησης:

Προκλήσεις & τις τάσεις στην αγορά εργασίας μέσα από στοιχεία ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Drivers of change – labour market)
Ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν την κινητικότητα στην εργασία και στη μάθηση (Erasmus+ , Skills agenda)
Πρωτοβουλίες ανάδειξης και ώθησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη (Start-up Europe Initiative)
Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία ανάδειξης της επιχειρηματικότητας (Access to finance)

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71004
E-mailsecretariat-badm@staff.teicrete.gr, afan@staff.teicrete.gr
Tηλ:  2810 379613, 2810 379679
Fax:  2810 379638
Website: www.teicrete.gr/dep
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.30 - 14.30