Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο
Γενικές Αρχές Λογιστικής
Δίκαιο Επιχειρήσεων I- Αστικό Δίκαιο
Μαθηματικά Ι
Μικροοικονομική
Ξένη Γλώσσα-Αγγλικά
Πληροφορική Ι
Πληροφορική Ι (Εργαστήριο) 

Β' Εξάμηνο
Μαθηματικά ΙΙ
Μακροοικονομική
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
Στατιστική Επιχειρήσεων Ι (Εργαστήριο)

Ξένη Γλώσσα- Αγγλική Τουριστική Ορολογία
Χρήση Λογιστικών Φύλλων για την Επίλυση Προβλημάτων Οικονομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γ' Εξάμηνο
Αρχές Μάρκετινγκ
Οικονομική της Διοίκησης Ι
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙI
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης Ι
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Ι: Λειτουργίες Ξενοδοχείου

Δ' Εξάμηνο
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Ξένη Γλώσσα-Επιχειρησιακά Αγγλικά και Επικοινωνία (Business English)
Οικονομική του Τουρισμού
Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης ΙΙ
Τουριστικό Management
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΙI: Front Office Management

Ε' Εξάμηνο
Μεθοδολογία Έρευνας
Τουριστική Νομοθεσία
Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Event Management 
Επιλογής  - 1 από τα παρακάτω:
(α) Τουριστική Κοινωνιολογία
(β) Δημόσια Διοίκηση 
(γ) Διοίκηση ΜΜΕ και Επιχειρηματικότητα

ΣΤ' Εξάμηνο
Marketing Υπηρεσιών Τουρισμού
Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
Revenue Management/ Yield Management
Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό
Επιλογής - Πρέπει να επιλεγούν 2 από τα παρακάτω:
(α) Λογιστική Εταιρειών
(β) Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός και Διαπολιτισμικότητα
(γ) Ιστορία της Ελλάδος
(δ) F&B Management
(ε) Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(στ) Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική (Business Ethics)
(ζ) Επιχειρησιακή Έρευνα
(η) Επιχειρησιακή Έρευνα (Εργαστήριο)
(θ) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ζ' Εξάμηνο
Προχωρημένη Χρήση Λογιστικών Φύλλων στο Management
Προχωρημένη Χρήση Λογιστικών Φύλλων στο Management (Εργαστήριο)
Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
Καινοτομία στον Τουρισμό
Διαχείριση Ποιότητας στον Τουρισμό
Επιλογής - Πρέπει να επιλεγούν 2 από τα παρακάτω::
(α) Διοίκηση Τουριστικών Πρακτορείων
(β) Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
(γ) Ειδικά Θέματα Στατιστικής- Εφαρμογές στη Διοίκηση και Marketing

 

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71004
E-mailsecretariat-badm@staff.teicrete.gr, afan@staff.teicrete.gr
Tηλ:  2810 379613, 2810 379679
Fax:  2810 379638
Website: www.teicrete.gr/dep
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.30 - 14.30