Αιτήσεις - Έντυπα φοιτητών

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις παρακάτω αιτήσεις / πιστοποιητικά που αφορούν τις σπουδές και το τμήμα:

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
  • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
  • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators