Επαγγελματικές προοπτικές

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ο πτυχιούχος έχει αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε :

  • Να ασχοληθεί με ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών προβλημάτων, όπως για  παράδειγμα: τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ανεργία, την ψυχική ασθένεια, την τοξικοεξάρτηση, την ενδοοικογενειακή βία, την παραβατικότητα, τις διακρίσεις και τον ρατσισμό.
  • Να εφαρμόσει τη γνώση του σε διαφορετικά πεδία δράσης, όπως: φορείς παιδικής προστασίας και προστασίας της οικογένειας, υπηρεσίες υγείας, σχολεία, χώρους εργασίας, φορείς της κοινότητας κλπ.
  • Να παρέχει υπηρεσίες σε διάφορες ομάδες εξυπηρετούμενων όπως: τα παιδιά, τους γονείς, τους ηλικιωμένους, τους ανάπηρους, τους εξαρτημένους από ουσίες, τους φυλακισμένους, τους μετανάστες κ.α.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να στελεχώσουν ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, οργανώσεων ή προγραμμάτων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 

A/A Weight Περιεχόμενο
1
9
Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
  • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
  • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators