Μαθήματα

Στους παρακάτω πίνακες κατανέμονται τα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών. Σε παρένθεση σημειώνεται εάν το μάθημα είναι θεωρητικό (Θ), εργαστηριακό (Ε) ή και τα δυο (Θ-Ε). Για να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο κάθε μαθήματος πατήστε πάνω στον τίτλο του μαθήματος που σας ενδιαφέρει ή δείτε συνημμένο αρχείο με τα αναλυτικά περιγράμματα όλων τα μαθημάτων μαζί.

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία (Θ-E)
2. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Θ)
3. Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Θ)
4. Κοινωνική Πολιτική (Θ)
5. Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας -Πληροφορική Ι (Θ-Α-E)
6. Δίκαιο (Θ)

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Επικοινωνία & Συνέντευξη στην Κοινωνική Εργασία (Θ-Ε)
2. Κοινωνιολογία των Θεσμών (Θ)
3. Πολιτική Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας (Θ)
5. Οικογενειακή Πολιτική (Θ-Α-E)
6. Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων & Παιδιών - Εφήβων (Θ-Α)
6. Κοινωνικά δικαιώματα και διακρίσεις (Θ-Α)

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Δεοντολογία-Εισαγωγή στην Γενική Κοινωνική Εργασία (Θ-Α-E)
2. Διαφορετικότητα και ενδυνάμωση στην ΚΕ (Θ-Α)
3. ΚΕΟ/Μέσα έκφρασης και επικοινωνίας στην ΚΕΟ (Θ-Ε)
4. Κοινωνική Πολιτική για Ευάλωτες Ομάδες (Θ-Α-E)
5. Παραπτωματικότητα: Πρόληψη-Αντιμετώπιση (Θ)
6. Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα (Θ-Α)

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1.  Μεθοδολογία Γενικής Κοινωνικής Εργασίας (Θ)
2. Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα: Μεθοδολογία παρέμβασης  (Θ-Α)
3. Στατιστική (Θ)
4. Μεθοδολογία Κοιν. Έρευνας (Θ)
5. Διαπολιτισμική Κοιν. Εργασία (Θ-Α)
6. Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία Ι (Ε)

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Κλινική Ψυχολογία (Θ-Α)
2. Κλινική Κοινωνική Εργασία (Θ-Ε)
3. Εκτίμηση Αναγκών και Κοινωνικός Σχεδιασμός (Θ-Ε)
4. Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία ΙΙ (Ε)

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Ποιοτική Κοινωνική  Έρευνα (Θ-Ε)
2. Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια (Θ-Ε)
3. Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία ΙΙΙ (Ε)
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Κοινωνική Εργασία και Εξαρτήσεις (Θ-Α)
2. Μετανάστευση και Κοινωνική Ένταξη (Θ-Α)
3. Συμβουλευτική Παιδιών-Εφήβων (Θ-Α)
4. Family Counseling – Crisis Intervention (Θ-Α)

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Σεμινάριο Τελειοφοίτων (Α)
2. Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών (Θ-Α)
3.  Κοινωνικά Κινήματα και Κοινωνική Αλλαγή (Θ-Α)
4. Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην ΚΕ (Θ-Α)
ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Θέματα φύλου & ισότητας (Θ-Α)
2. ΚΕ και Φροντίδα Υγείας (Θ-Α)
3. Κοινωνική Οικονομία και επιχειρηματικότητα (Θ-Α)
4. Domestic Violence and Social Work (Θ-Α)

Η' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Άσκηση στο επάγγελμα
2. Πτυχιακή Εργασία 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon mathimata_stin_elliniki.doc1.65 MB

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
  • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
  • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators