Σύμβουλοι σπουδών

Οι Σύμβουλοι Σπουδών ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος. Αποστολή τους είναι να κατευθύνουν τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και τις δικές τους κλίσεις, καθώς και να τους βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εκπαίδευσή τους στο Τμήμα και εν τέλει στην καλύτερη προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τους συγκεκριμένους καθηγητές στις ώρες που εκείνοι έχουν ορίσει για αυτό το σκοπό. 

Επίσης σημαντική αποστολή των καθηγητών-συμβούλων είναι να υποστηρίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και τούς φοιτητές με αναπηρία. Για αυτό παρακαλούνται όσοι φοιτητές μας ανήκουν στα Α.με.Α. να έρθουν όσο το δυνατόν νωρίτερα σε επικοινωνία με το Σύμβουλο Σπουδών του εξαμήνου τους προκειμένου να γίνουν οι αμοιβαίες προσαρμογές και τελικά η εκπαίδευση στο Τμήμα να αποβεί για αυτούς μια χρήσιμη και ενδιαφέρουσα εμπειρία. 

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού ορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος συνολικά επτά καθηγητές-σύμβουλοι, ένας ανά εξάμηνο σπουδών. Για να ενημερωθείτε για τους Συμβούλους Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους δείτε παρακάτω:

Α εξάμηνο Ε. Παπαδάκη 2810-379525 papadaki@staff.teicrete.gr
Β εξάμηνο Σ. Κουκούλη 2810-379517 koukouli@staff.teicrete.gr 
Γ εξάμηνο Β. Παπαδάκη 2810-379529 vpapadaki@staff.teicrete.gr
Δ  εξάμηνο Ν. Ράτσικα 2810-379527 ratsika@staff.teicrete.gr
Ε εξάμηνο Μ. Παπαδακάκη 2810-379518 mpapadakaki@yahoo.gr
Στ εξάμηνο Α. Καλαϊτζάκη 2810-379551 akalaitzaki@staff.teicrete.gr  
Ζ εξάμηνο Μ. Προκοπάκης 2810-379526 mprokop@staff.teicrete.gr
Η εξάμηνο- Πτυχίο Ε. Διαλυνάκη 2810-379544 edialinaki@staff.teicrete.gr  

 

 

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
  • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
  • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators