Όργανα του Τμήματος

Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο κ. Γεώργιος Μαρκάκης, Καθηγητής

e-mail:  gmark@staff.teicrete.gr

Τηλ.: 2810379502

Διοικητικό Προσωπικό
(Γραμματεία Τμήματος)

Φραγκιαδάκης Κων/νος  (Προϊστάμενος Γραμματείας)

e-mail:  kostfra@staff.teicrete.gr

Τηλ.:2810-379534

Fax: 2810-379504

Παπαδουράκη Στέλλα

e-mail: stpapadouraki@staff.teicrete.gr

Τηλ. : 2810-379536

 

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
  • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
  • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators