Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες (Erasmus)

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγών / ERASMUS 
 
Γενικά
Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση /Life long Learning Programme-L.L.P., 2007-2013, αποτελεί διάδοχο του ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ, συνεχίζοντας  πορεία των Ευρωπαϊκών τομεακών προγραμμάτων Erasmus,  Comenius, Grundtvig, Επισκέψεις Μελέτης, αλλά και του τομεακού προγράμματος  Leonardo da Vinci που πλέον ανήκει στο L.L.P.
To ΕRASMUS, η πλέον γνωστή δράση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση που αφορά στην κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει ενσωματώσει από το 2007 στις δράσεις του και την πρακτική άσκηση  φοιτητών (πρόκειται για την παλαιότερη δράση του προγράμματος Leonardo da Vinciπου πλέον ονομάζεται Erasmus Placements).
Πληρέστερη ενημέρωση μπορεί να έχει κανείς από την ιστοσελίδα του γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτηςhttp://iro.admin.teicrete.gr/.
 
Το τμήμα μας
Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας αναπτύσσει τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγών από το  1989. Τα προγράμματα αυτά είναι πολύ δημοφιλή μεταξύ των φοιτητών, ελλήνων και ξένων. Ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών μας έχει πραγματοποιήσει ένα πλήρως αναγνωρισμένο μέρος των σπουδών του  σε  Πανεπιστήμια Ευρωπαϊκών χωρών και αντίστοιχα έχουμε υποδεχτεί  φοιτητές από όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα, οι ανταλλαγές εκπαιδευτικών για διδασκαλία, αποτελούν πλέον μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αναπτύσσεται στο Τμήμα. Η πλούσια γνώση και εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στη διάρκεια των χρόνων αξιοποιείται συνεχώς προς όφελος της εκπαίδευσης.
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής
 
Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο εξάμηνο, μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών σε ένα από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για  3 έως 12 μήνες. Τα κριτήρια επιλογής τους είναι η καλύτερη ακαδημαϊκή απόδοση σε σχέση με άλλους υποψήφιους και η καλή γνώση της γλώσσας που χρησιμοποιείται στη χώρα υποδοχής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, τις υποτροφίες που παρέχουν, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής σε αυτά, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθύνεται στη ακαδημαϊκό υπεύθυνο του τμήματος, Νικολέτα Ράτσικα  (ratsika@staff.teicrete.gr) στη Gloria Vega  (vega@staff.teicrete.gr) διοικητικό υπεύθυνο στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων (http://iro.admin.teicrete.gr/).

Από την άνοιξη του 2014 το πρόγραμμα μετεξελίχθηκε σε ERASMUS plus.
 
Κατάλογος συνεργαζομένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αρχικές πληροφορίες  

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
  • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
  • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators