Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  • Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης  οργανώνει  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης»  το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει για 1η χρονιά το Φεβρουάριο 2018 και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων.   Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΠΜΣ https://www.teicrete.gr/msckoinerg/

 

  • Επίσης, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας οργανώνει από κοινού με τα Τμήματα Ιατρικής και Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης το ΠΜΣ του ΕΚΠΑ με τίτλο «Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία –Διαχείριση & Οικονομική Αποτίμηση» (επιστημονικά υπεύθυνος: Α. Λινού).

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
  • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
  • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators