Πτυχιακή εργασία

Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2013-14 άρχισε να εφαρμόζεται ο Νέος Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών.
Αναθεωρημένη έκδοση του Νέου Κανονισμού Πτυχιακών Εργασιών (8-4-2016) θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο. 

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
  • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
  • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators