Φυσική

1ο Εξάμηνο
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Δομή της Φυσικής επιστήμης. Διεθνές σύστημα μονάδων. Γενικές γνώσεις από τα μαθηματικά (Γραφικές παραστάσεις, Ανύσματα). Καταστάσεις της ύλης. Γενική κατάταξη των δυνάμεων. Δράση και αποτελέσματα δυνάμεων. Νόμοι δυνάμεων. Έργο δύναμης. Τα ρευστά σε ηρεμία. Τα ρευστά σε κίνηση. Η έννοια της θερμοκρασίας. Θερμική ισορροπία και η έννοια της θερμότητας. Θερμοκρασιακές ιδιότητες θερμοκρασιακές κλίμακες. Θέρμανση σώματος χωρίς και με αλλαγή φάσης. Νόμοι διαστολής. Διάδοση της θερμότητας. Η ακτινοβολία του ήλιου. Απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη δίοδό της από τη γήινη ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα ηλεκτρικά μεγέθη. Οι κανόνες του Kirchoff. Νόμος του Joule. Συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα. Ηλεκτρικό κύκλωμα – Ασφάλεια. Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών. Φωτομετρικά μεγέθη. Διατάξεις μέτρησης του φωτός. Τεχνητές φωτεινές πηγές.

Γενικές Ικανότητες: 

Να δοθούν στους σπουδαστές οι βασικές γνώσεις φυσικής, που είναι χρήσιμες στη Γεωπονική επιστήμη.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων και επί πίνακος

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Halliday – Resnick, «Φυσική», εκδ. Γ.Α. Πνευματικός
Joung H. D. «Πανεπιστημιακή Φυσική» Εκδ. Παπαζήση
Sears- Zemansky – Young «College Physics» Εκδ. Addison – Wesley
Φραγκιαδάκης Ι. Σημειώσεις: «Ειδικά θέματα Φυσικής»
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email