Γεωργική Οικονομία ΟΔΓΕ

5ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέσει να προσεγγίζουν την γεωργική εκμετάλλευση ως οικονομική οντότητα. Επίσης θα είμαι σε θέση να τηρούν απλά λογιστικά γεωργικά βιβλία, όπως και να εκπαιδεύουν παραγωγούς σε αυτό.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη αφορά τις γενικές αρχές της οικονομίας όπως αυτές εφαρμόζονται στον τομέα της γεωργικής παραγωγής σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι έννοιες: γεωργική επιχείρηση, θεωρία της παραγωγής, οικονομική ανάλυση, συντελεστές παραγωγής, δαπάνες, κόστος παραγωγής. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην εισαγωγή και ανάλυση μια απλής γεωργική λογιστικής, την οικονομική ανάλυση γεωργικής επιχείρησης, τους γεωργοοικονομικούς δείκτες, τα σχέδιο βελτίωσης γεωργ. εκμεταλλεύσεων και την αξιολόγηση γεωργικών επενδύσεων

Γενικές Ικανότητες: 

Η κατανόηση των εισαγωγικών εννοιών της οικονομίας και της θεωρίας της παραγωγής. Η χρησιμοποίηση των αρχών της οικονομίας για τον υπολογισμό των δαπανών των συντελεστών παραγωγής των γεωργικών επιχειρήσεων και στο δεύτερο μέρος να αποκτήσουν γνώση οι σπουδαστές για την οικονομική ανάλυση μιας γεωργικής επιχείρησης, τον υπολογισμό γεωργοοικονομικών δεικτών, μελέτη σκοπιμότητας και σύνταξη σχεδίου βελτίωσης

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται σε μορφή διαλέξεων. Για τη δεύτερη ενότητα, το μάθημα αφορά αποκλειστικά ασκήσεις.
 
 

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά κατά τη διάρκεια της εξεταστικής, σε θεωρητικά θέματα  θεωρία και λύση ασκήσεων. Στο τέλος οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά. Στα θέματα εξετάσεων περιλαμβάνονται ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Ε. Παπαναγιώτου (2005). Οικονομική Παραγωγής Γεωργικών Προϊόντων, Γράφημα,  Αθήνα.
Κιτσομπανίδης Γ., Καμενίδης Χ.. 2003. Αγροτική Οικονομική. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο      Θεσσαλονίκης
Μπαριτάκης Δ., 2004. Σημειώσεις Ασκήσεων Γεωργικής Οικονομίας. ΤΕΙ Κρήτης
Μπαριτάκης Δ., 2003. Σημειώσεις ασκήσεων Ο.Δ.Γ.Ε. Τ.Ε.Ι. Κρήτης
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email