Αγγλική Γεωπονική Ορολογία

5ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Η αγγλική γεωπονική ορολογία προσεγγίζεται αρχικά μέσω απλών και στη συνέχεια πιο εξειδικευμένων γεωπονικών κειμένων σε διάφορους τομείς της γεωπονικής επιστήμης (βιολογία, εδαφολογία φυτοπροστασία, καλλιεργητικές τεχνικές, τυποποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων κ.λπ.)

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα στοχεύει  στην εκμάθηση της γεωπονικής ορολογίας στην αγγλική γλώσσα με σκοπό την δυνατότητα των σπουδαστών να έχουν ευχερή πρόσβαση στην διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία αλλά και να τους καταστήσει ικανούς να συμμετέχουν σε προγράμματα φοιτητικών ανταλλαγών με άλλες χώρες.. Προϋπόθεση η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο First Certificate.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Διαλέξεις, το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων και προβολή διαφανειών

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Οι σπουδαστές  αξιολογούνται και βαθμολογούνται μετά από γραπτές εξετάσεις.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Βαγιανός Ι., 1982. ΕΠΙΤΟΜΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
Sudgen a., 1984. Longman Illustrated Dictionary of Botany, Longman Group Ltd, Burned Mill, Harlow, Essex
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email