Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών Ε.ΤΕ.Π και Ε.ΔΙ.Π της Σχολής Επιστημών Διοίκησης & Οικονομίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπου των μελών :
1. Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Αναπληρωτή του στη Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,
2.  Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Αναπληρωτή του στη Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,

Από την Κοσμητεία της Σ.Ε.Δ.Ο

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Ιούνιος 20, 2019 - 16:00

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71004
E-mailsecretariat-badm@staff.teicrete.gr, afan@staff.teicrete.gr
Tηλ:  2810 379613, 2810 379679
Fax:  2810 379638
Website: www.teicrete.gr/dep
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.30 - 14.30