Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

 • Περιγραφή Τμήματος

  Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών υψηλού επιπέδου, παρέχοντας σύγχρονες γνώσεις που θα τους διασφαλίζουν επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και της ραγδαία αναπτυσσόμενης επιστήμης και τεχνολογίας...

 • Αποτελέσματα εξωτερικής αξιολόγησης

  Σύμφωνα με την έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης (2014), το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης ανταποκρίνεται συνολικά στην αποστολή και στους στόχους του, παρέχοντας έρευνα και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου...

 • Επαγγελματικές προοπτικές

  Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να στελεχώσουν ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, οργανώσεων ή προγραμμάτων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες.  ..

 • Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς

  Το Τμήμα είναι ενεργό μέρος της τοπικής κοινωνίας, καθώς αναπτύσσει δυναμικές συνεργασίες με οργανώσεις υγείας και κοινωνικής φροντίδας μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής, εργαστηριακής και ερευνητικής του δράσης...

 • Ενίσχυση ερευνητικής κουλτούρας

  1) Καινοτόμα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να συνδέσουν  τη θεωρία με την έρευνα /πρακτική εφαρμογή, 2) Συνεργασία με Εκπαιδευτικά, Ερευνητικά Ιδρύματα και Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 3) Παρακολούθηση των επιστημονικών και κοινωνικών εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 4) Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (αναβάθμιση της εκπαίδευσης και παραγωγή νέας γνώσης )..

Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, που βρίσκεται στην πόλη του Ηρακλείου. Το τμήμα μας ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970 και είναι ένα από τα παλαιότερα τμημάτα στην Ελλάδα.
Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος σπουδών μας είναι να προετοιμάσουμε τους φοιτητές στην πρακτική στην κοινωνική εργασία. Για το σκοπό αυτό αναπτύξαμε με την πάροδο των ετών ένα ευρύ πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών συνδυάζοντας τις θεωρητικές γνώσεις σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής εργασίας με τη συστηματική πρακτική του φοιτητή σε  υπηρεσίες, δομές, οργανώσεις και κοινοτήτες της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου. Ελπίζουμε ότι η ιστοσελίδα μας αποτυπωνει μέσα απο μια λεπτομερή περιγραφή τις δραστηριοτήτες μας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες.
 

Σχολή: 
ΣΕΥΠ

Γραμματεία

 • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
 • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
 • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
 • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators