Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

 • Περιγραφή Τμήματος

  Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών υψηλού επιπέδου, παρέχοντας σύγχρονες γνώσεις που θα τους διασφαλίζουν επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και της ραγδαία αναπτυσσόμενης επιστήμης και τεχνολογίας...

 • Αποτελέσματα εξωτερικής αξιολόγησης

  Σύμφωνα με την έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης (2014), το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης ανταποκρίνεται συνολικά στην αποστολή και στους στόχους του, παρέχοντας έρευνα και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου...

 • Επαγγελματικές προοπτικές

  Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να στελεχώσουν ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, οργανώσεων ή προγραμμάτων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες.  ..

 • Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς

  Το Τμήμα είναι ενεργό μέρος της τοπικής κοινωνίας, καθώς αναπτύσσει δυναμικές συνεργασίες με οργανώσεις υγείας και κοινωνικής φροντίδας μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής, εργαστηριακής και ερευνητικής του δράσης...

 • Ενίσχυση ερευνητικής κουλτούρας

  1) Καινοτόμα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να συνδέσουν  τη θεωρία με την έρευνα /πρακτική εφαρμογή, 2) Συνεργασία με Εκπαιδευτικά, Ερευνητικά Ιδρύματα και Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 3) Παρακολούθηση των επιστημονικών και κοινωνικών εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 4) Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (αναβάθμιση της εκπαίδευσης και παραγωγή νέας γνώσης )..

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται στo Ηράκλειο Κρήτης. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ιδρύθηκε το 1973 και ανήκει στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας. Είναι ένα από τα παλαιότερα αντίστοιχα Τμήματα στην Ελλάδα. Η πολυετής λειτουργία του έχει συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας στο χώρο της Κοινωνικής Εργασίας.
Σκοπός του Tμήματος είναι η εκπαίδευση  Κοινωνικών Λειτουργών υψηλής ποιοτικής στάθμης, η δημιουργία αποφοίτων ικανών να στελεχώσουν ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, Οργανώσεων ή κοινωνικών προγραμμάτων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Παράλληλα έχει αποστολή την προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας, συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και την αναβάθμιση της Κοινωνικής Εργασίας.
 Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος καλύπτει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση για την πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων, εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση  προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα. 
Η εκπαίδευση που το Τμήμα παρέχει χαρακτηρίζεται από:
Την εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας μέσω των μαθημάτων ειδικότητας
Tη διεπιστημονικότητα, μέσω μαθημάτων που καλύπτουν συναφή με την Κοινωνική Εργασία γνωστικά αντικείμενα (Κοινωνική πολιτική, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία κ.α.)
Την Πρακτική Άσκηση-Εποπτεία, η οποία προετοιμάζει τους φοιτητές/φοιτήτριες στο πεδίο της εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας
Η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όπως και σε άλλες ανθρωποκεντρικές επιστήμες  απαιτεί σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εφαρμογή σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες. Συνεπώς, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, συνδυάζει την απόκτηση σύγχρονων θεωρητικών γνώσεων με την συστηματική εκπαίδευση στην εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας σε πραγματικούς χώρους άσκησης του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας.
Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 4 ετών (8 εξαμήνων). Για την λήψη του πτυχίου η ο φοιτητής πρέπει είτε να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 40 μαθήματα και την Πτυχιακή του Εργασία, είτε  να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 42 μαθήματα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 36 υποχρεωτικά μαθήματα και 12  κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα  (στα Ε, ΣΤ, Ζ και Η εξάμηνα) από τα οποία ο φοιτητής επιλέγει 4 μαθήματα (στην περίπτωση που εκπονήσει πτυχιακή εργασία) ή 6 μαθήματα (σε περίπτωση που δεν εκπονήσει πτυχιακή εργασία).
Κάθε ακαδημαϊκό έτος εγγράφονται στο Τμήμα άνω των 100 νέων φοιτητών/φοιτητριών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από  9 μέλη ΔΕΠ και ένα σημαντικό  αριθμό επιστημονικών συνεργατών.
Μόνιμος προσανατολισμός του Τμήματος αποτελεί η συνεργασία του με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μέσω των ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και εκπαιδευτικών, αλλά και μέσω συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με Ευρωπαίους εταίρους.
Σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε μέσα από τις διαφορετικές ενότητες της ιστοσελίδας μας, ευελπιστώντας ότι θα αποκτήσετε μια συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων του Τμήματος. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 

Σχολή: 
ΣΕΥΠ

Γραμματεία

 • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
 • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
 • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
 • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators