Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

 • Περιγραφή Τμήματος

  Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών υψηλού επιπέδου, παρέχοντας σύγχρονες γνώσεις που θα τους διασφαλίζουν επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και της ραγδαία αναπτυσσόμενης επιστήμης και τεχνολογίας...

 • Αποτελέσματα εξωτερικής αξιολόγησης

  Σύμφωνα με την έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης (2014), το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης ανταποκρίνεται συνολικά στην αποστολή και στους στόχους του, παρέχοντας έρευνα και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου...

 • Επαγγελματικές προοπτικές

  Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να στελεχώσουν ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, οργανώσεων ή προγραμμάτων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες.  ..

 • Συνεργασία με κοινωνικούς φορείς

  Το Τμήμα είναι ενεργό μέρος της τοπικής κοινωνίας, καθώς αναπτύσσει δυναμικές συνεργασίες με οργανώσεις υγείας και κοινωνικής φροντίδας μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής, εργαστηριακής και ερευνητικής του δράσης...

 • Ενίσχυση ερευνητικής κουλτούρας

  1) Καινοτόμα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να συνδέσουν  τη θεωρία με την έρευνα /πρακτική εφαρμογή, 2) Συνεργασία με Εκπαιδευτικά, Ερευνητικά Ιδρύματα και Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 3) Παρακολούθηση των επιστημονικών και κοινωνικών εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 4) Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (αναβάθμιση της εκπαίδευσης και παραγωγή νέας γνώσης )..

Αγαπητοί μας πρωτοετείς φοιτητές,
Ευελπιστώντας ότι εκφράζω στον βέλτιστο βαθμό τα συναισθήματα όλου του προσωπικού του Τμήματος μας, επιθυμώ να σας μεταφέρω τα θερμά μας συγχαρητήρια για την επιτυχία της εισαγωγής σας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και να σας ευχηθώ εκ βάθους καρδίας επιτυχία στις ακαδημαϊκές σας σπουδές. Επιπροσθέτως σας ζητώ να δώσετε τους χαιρετισμούς μου στις οικογένειες σας για την συναισθηματική και υλική στήριξη που σας παρείχαν προκειμένου να καμαρώνουν σήμερα την επιτυχία σας.
Όπως πολύ σύντομα θα αντιληφθείτε οι σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση ελάχιστη σχέση έχουν με τις σπουδές της προηγούμενης βαθμίδας (Γυμνάσιο-Λύκειο), μια και τώρα καλείστε να εμβαθύνετε στο επιστημονικό πεδίο της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας με διαφορετικές μορφές διδασκαλίας, δηλαδή, μετάδοσης και αφομοίωσης επιστημονικών γνώσεων προκειμένου να αποκτήσετε, παράλληλα προς τις εξειδικευμένες γνώσεις, ευρεία ακαδημαϊκή κουλτούρα και κριτικό πνεύμα.
Η αλληλεπίδραση και η διαδραστικότητα (καθηγητής-φοιτητής) θα συμβάλλουν στην διάχυση των πληροφοριών στα αμφιθέατρα, στις αίθουσες διδασκαλίας και στους εργαστηριακούς χώρους προκειμένου να επιτευχθεί η σύνθεση των εξειδικευμένων γνώσεων. Εξυπακούεται ότι η επιτυχία του στόχου αυτού προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή σας σε ΟΛΕΣ τις μαθησιακές διαδικασίες και προσπάθειες.
Σας καλώ, επειδή το κρίνω εξαιρετικά σημαντικό, να κοινωνικοποιηθείτε στο Τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας με έρωτα και αγάπη για το επιστημονικό σας αντικείμενο παράλληλα με άλλα αντικείμενα ή πρόσωπα σε άλλους τομείς της ζωής σας.
Θεωρώ πρέπον, από την πλευρά σας, να ακολουθήσετε σταθερά τα μονοπάτια της απόκτησης αυτογνωσίας και αυτοπειθαρχίας, απαραίτητα χαρακτηριστικά για την ενεργή συμμετοχή σας στην μαθησιακή διαδικασία, στην κτήση εμβαθυμένων γνώσεων, στην ανάπτυξη συναισθημάτων κοινωνικής ευαισθησίας και πάνω από όλα στη σύναψη σχέσεων συναδελφικότητας.
Φρονώ, επίσης, ότι θα βγείτε πολλαπλώς ωφελημένοι στο ποσοστό που θα εμπιστευτείτε τους εαυτούς σας πρωτίστως, τους συμφοιτητές σας και τους καθηγητές σας στην συνέχεια και αναπτύξετε σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας με όλους προκειμένου να παραγάγετε τα θεμέλια της ακαδημαϊκής σας ζωής.
Σας υπενθυμίζω, αγαπητοί μου, ότι οι νέες υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, υποδομές και εξοπλισμός αποτελούν επένδυση των γονέων σας και όλων των φορολογουμένων πολιτών (υμών συμπεριλαμβανομένων), αγαθά τα οποία θα στηρίξουν τις προσπάθειές σας και συνεπώς θα πρέπει να τα βιώσουμε στο πλαίσιο μιας κουλτούρας η οποία φροντίζει, διατηρεί, βελτιώνει και παραδίδει βελτιωμένα στους επόμενους φοιτητές εκείνα που κληρονόμησε από τους προηγούμενους. 
Τιμήστε το Δημόσιο ΑΕΙ στο οποίο θα φοιτήσετε! Απαιτείστε την βέλτιστη προσφορά και υπηρεσία. Εμείς είμαστε στο καλλίτερο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, όλοι μας, για να σας στηρίξουμε ποικιλοτρόπως. Τα γραφεία μας είναι διαρκώς ανοικτά και η προσωπική επαφή και συνεργασία μας δεδομένες, εκμεταλλευτείτε τις!
Σας εύχομαι να βιώσετε γόνιμα την νέα σας ακαδημαϊκή ζωή!
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κ.Ε
Ιωάννης Ελ. Χλιαουτάκης
καθηγητής
 
 
 
 
 
 

Σχολή: 
ΣΕΥΠ

Γραμματεία

 • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
 • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr / blilika@staff.teicrete.gr
 • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
 • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators