Βιβλιοθήκη ΣΕΥΠ

Η βιβλιοθήκη της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των σκοπών έρευνας και διδασκαλίας της Σχολής. Βρίσκεται στον 1ο όροφο και είναι ανοικτή από το πρωί μέχρι το μεσημέρι καθ΄όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Το υλικό της καλύπτει ως επί το πλείστον θεματικές περιοχές σχετικές με τις επιστήμες της υγείας όπως : ιατρική, ψυχολογία, ψυχιατρική, κοινωνικές επιστήμες κλπ.

Η συλλογή της αποτελείται από έντυπο υλικό (4.000 τόμους βιβλίων) και οπτικοακουστικό υλικό (κασέτες και CD-ROM). Διαθέτει επίσης πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης  (βάσεις δεδομένων, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία και πρόσβαση μέσω CD-Server σε CD-ROM).

Η βιβλιοθήκη υιοθετεί διεθνή πρότυπα για την επεξεργασία του υλικού της (Anglo-American Cataloguing Rules 2nd ed., Library of Congress Classification System, Library of Congress Subject Headings, US-MARC) και χρησιμοποιεί το πρόγραμμα αυτοματοποίησης ALEPH.

Εκτός του δανεισμού, στους χρήστες παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες: παραγγελία κάποιου άρθρου, αναζήτηση βιβλιογραφίας σε διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων ή βοήθεια στην αναζήτηση και στον εντοπισμό του υλικού που τους ενδιαφέρει.
Για να γίνει κάποιος χρήστης της βιβλιοθήκης πρέπει να ανήκει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Σχολής και αφού αποδεχθεί τον κανονισμό της βιβλιοθήκης να καταθέσει μια φωτογραφία και να συμπληρώσει την σχετική αίτηση. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ταχ. Διευθ. :
Βιβλιοθήκη Σ.Ε.Υ.Π.
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Σταυρωμένος, Τ.Κ. 71004
Ηράκλειο Κρήτης 
Τηλέφωνο : 2810-379524
Fax : 2810-379504
E/mail : libseyp@staff.teicrete.gr 

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
  • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
  • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators