Οδηγίες για την αναζήτηση βιβλιογραφίας

Για την αναζήτηση βιβλιογραφίας για οποιοδήποτε θέμα διερευνάτε, αφού εισέλθετε στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης και στην ενότητα «Βιβλιοθήκη», θα προχωρήσετε όπως υποδεικνύεται παρακάτω ανάλογα με το τι ακριβώς αναζητάτε:  

1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Υπηρεσίες   Κατάλογος   Aleph WebOPAC 

2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Υπηρεσίες   Περιοδικά   Συλλογή ΤΕΙ (Για να αναζητήσετε περιοδικό του ΤΕΙ έντυπο ή ηλεκτρονικό

Υπηρεσίες   Περιοδικά   Συλλογή Heal LINK ( Για να αναζητήσετε περιοδικά της κοινοπραξίας ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών τα οποία μπορείτε να βρείτε αλφαβητικά) 

3. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπηρεσίες   Βάσεις δεδομένων   Ξενόγλωσσες η ελληνικές  ( Για να κάνετε αναζήτηση βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων τις οποίες μπορείτε να βρείτε αλφαβητικά) 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Υπηρεσίες   Ηλεκτρονικά βιβλία (Για να κάνετε αναζήτηση  για ηλεκτρονικά βιβλία) 

5. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Υπηρεσίες   Αναζήτηση βιβλιογραφίας (Για να κάνετε on-line αίτηση για αναζήτηση βιβλιογραφίας) 

6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΘΡΟΥ

Υπηρεσίες   Παραγγελία άρθρου ( Για να κάνετε on-line παραγγελία άρθρου) 

7. ΓΚΡΙΖΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΙ

Υπηρεσίες   Γκρίζα βιβλιογραφία ΤΕΙ ( Για να αναζητήσετε πτυχιακές εργασίες του ΤΕΙ στον «Φειδία» ή πτυχιακές εργασίες άλλων ΤΕΙ - ΑΕΙ στην «ΑΡΤΕΜΗ» ή διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή στο εξωτερικό από έλληνες διδάκτορες) 

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Υπηρεσίες   Ηλεκτρονικές σημειώσεις (Για να αναζητήσετε ηλεκτρονικές σημειώσεις μαθημάτων ανά σχολή) 

9. ΑΠΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες   Συχνές ερωτήσεις 

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
  • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
  • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators