ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής Περιοχής
Κατεύθυνση : 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στις ταλαντώσεις και την δυναμική των μηχανών. Οι ταλαντωτικές κινήσεις μηχανικών διατάξεων δεν μεταβάλλονται γραμμικά με την συχνότητα, ή την ένταση των διεγέρσεών τους., το οποίο κάνει δύσκολη τη διερεύνηση των αιτιών αλλά και της αντιμετώπισής τους.
 
Ο φοιτητής /τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα της Δυναμικής – Ταλαντώσεων θα έχει τις δεξιότητες:

 • να  μελετούν  προβλήματα  ταλαντώσεων  απλών  και  συνθέτων  μηχανικών συστημάτων
 • να μοντελοποιούν την ταλαντωντική συμπεριφορά μηχανικών συστημάτων
 • να επιλύουν τις εξισώσεις του μαθηματικού μοντέλου που περιγράφει την ταλαντωτική συμπεριφορά ενός μηχανικού συστήματος

να  γνωρίζει μεθόδους μετρήσεις  διαφόρων  φυσικών  μεγεθών  ταλαντωτικών  μηχανικών  συστημάτων

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 1. Ταλάντωση δυναμικών συστημάτων με ένα βαθμό ελευθερίας.
 2. Ανάλυση Μηχανικών Συστημάτων
 3. Ελεύθερη ταλάντωση χωρίς απόσβεση
 4. Ελεύθερη ταλάντωση με απόσβεση
 5. Εξαναγκασμένη Ταλάντωση
 6. Εφαρμογές: επιλογή χαρακτηριστικών θεμελίωσης μηχανής,  αρχές λειτουργίας οργάνων μέτρησης ταλαντωτικών μεγεθών.
 7. Ταλάντωση δυναμικών συστημάτων με πολλούς βαθμούς ελευθερίας.
 8. Συστήματα χωρίς απόσβεση
 9. Συστήματα με απόσβεση
 10. Δυναμική Αντοχή
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Σημειώσεις και υλικό παρουσιάσεων μαθήματος Ingard, K. U.,  Κύματα και ταλαντώσεις, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 2008 Μπουζάκης, Κ., Ταλαντώσεις και δυναμική μηχανών,  Ζήτη, 2010 Hibbeler, Russell C. Engineering Mechanics: Dynamics. 12th ed. Prentice Hall, 2009.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00