ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
4
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποτελεί ένα από τα κύρια μαθήματα ειδικού υποβάθρου στη μηχανολογία, με το οποίο ο φοιτητής/τρια χρησιμοποιεί τις γνώσεις που έχει αποκτήσει στα προηγούμενα μαθήματα (όπως η αντοχή υλικών, η τεχνική μηχανική κ.α.) ώστε να τα χρησιμοποιήσει σε πρακτικές εφαρμογές και να σχεδιάσει ή να χρησιμοποιήσει έτοιμα στοιχεία μηχανών που χρησιμοποιούνται στην μετάδοση κίνησης και ισχύος και τα οποία υπόκεινται σε στατικά και δυναμικά φορτία. Τέτοια στοιχεία είναι οι αλυσίδες, οι ιμάντες και οι οδοντωτοί τροχοί, και χρησιμοποιούνται για την μελέτη και  την κατασκευή μηχανολογικών κατασκευών.
 
Ο φοιτητής /τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα των Στοιχείων Μηχανών Ι θα έχει τις δεξιότητες:

 • να αναγνωρίζει και αναλύει βασικά στοιχεία μηχανών για την μετάδοση κίνησης και ισχύος όπως οι οδοντωτοί τροχοί, οι ιμάντες και οι αλυσίδες
 • να αναλύει απλές μηχανολογικές κατασκευές μετάδοσης κίνησης.
 • να εκτελεί βασικούς υπολογισμούς στοιχείων μετάδοσης όπως αριθμό οδόντων, modul, πλάτος ιμάντα κ.λ.π.
 • να συνθέτει απλές μηχανολογικές κατασκευές
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 1. Μετάδοση κίνησης με οδοντωτούς τροχούς.
 2. Γεωμετρία οδοντώσεων.
 3. Παράλληλοι οδοντωτοί τροχοί με ευθεία και λοξή οδόντωση
 4. Εσωτερική οδόντωση
 5. Πλανητικά συστήματα
 6. Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί
 7. Γεωμετρία οδοντώσεων
 8. Κιβώτια ταχυτήτων με οδοντωτούς τροχούς
 9. Μετάδοση κίνησης με ατέρμονα κοχλία – κορώνα .
 10. Kατασκευή οδοντοκινήσεων, βλάβες, υλικά κατασκευής, σφάλματα κατασκευής, λίπανση.
 11.  Yποκοπές και μετατόπιση κατατομής
 12. Μετάδοση κίνησης με αλυσίδα
 13. Περιγραφή της γεωμετρίας και κινηματικής των αλυσοκινήσεων.
 14. Yλικά κατασκευής των αλυσοτροχών και των αλυσίδων.
 15. Λίπανση των αλυσοκινήσεων.
 16. Φαινόμενο πολυγώνου. Φθορά της αλυσίδας και των τροχών.
 17.  Περιγραφή της αλυσοκίνησης με απλή ή πολλαπλή αλυσίδα και ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού της.
 18. Μετάδοση κίνησης με ιμάντες
 19. Περιγραφή της γεωμετρίας και κινηματικής των ιμαντοκινήσεων.
 20. Tρόποι προέντασης, υλικά κατασκευής τροχαλιών και ιμάντων.
 21.  Περιγραφή της ιμαντοκίνησης με επίπεδο ιμάντα και ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού της.
 22. Περιγραφή της ιμαντοκίνησης με τραπεζοειδή ιμάντα (κανονικό και στενό) και ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού της.
 23. Περιγραφή της ιμαντοκίνησης με οδοντωτό ιμάντα και ανάπτυξη του τρόπου υπολογισμού της.
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Σημειώσεις και υλικό παρουσιάσεων μαθήματος Γραικούσης Ρ., Στοιχεία Μηχανών, Σ. Γιαχούδης & ΣΙΑ, 1983 Στεργίου Ι., Στεργίου Κ., Στοιχεία Μηχανών, Σύγχρονη Εκδοτική, 2003 Budynas R.G., Nisbett K., Shigley’s Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill, 2011

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00