ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής Περιοχής
Κατεύθυνση : 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού Ι, ως προχωρημένη προσέγγιση στη συνολική θεώρηση των εννοιών της σχεδιομελέτης, της κατασκευαστικής σύνθεσης και της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού μηχανολογικών τεμαχίων και συστημάτων, στοχεύει στη συνολική θεώρηση των βασικών μηχανολογικών γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί από τους φοιτητές /τριες  με σκοπό:

  • την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής μηχανολογικής παιδείας, που είναι απαραίτητη για κάθε μηχανικό και
  • τη συνολική διαχείριση απλών ή σύνθετων τεχνικών  προβλημάτων που αφορούν στο σχεδιασμό ενός προϊόντων.

Ο διαδραστικός συνδυασμός των βασικών γνώσεων της Μηχανολογίας, όπως το μηχανολογικό σχέδιο, η τεχνολογία υλικών, η τεχνική μηχανική, η αντοχή υλικών, τα στοιχεία μηχανών και οι κατασκευαστικές τεχνολογίες σε εφαρμοσμένο επίπεδο, έχει ως στόχο την ανάπτυξη και το  σχεδιασμό ενός νέου ή τον ανασχεδιασμό υφισταμένων μηχανολογικού προϊόντος. Η κατανόηση των σταδίων του βιομηχανικού σχεδιασμού (από την σύλληψη και επεξεργασία της ιδέας ως την ανάπτυξη και την αξιολόγηση του πρωτοτύπου) συντελείται μέσω της εκπόνησης μιας ομαδικής εργασίας μηχανολογικού σχεδιασμού, με απαίτηση λήψης πολλών αποφάσεων από τα μέλη της.
Ο φοιτητής / τρια που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού Ι θα έχει τη δυνατότητα:

  • να αναλύσει το τεχνικό πρόβλημα που αφορά το σχεδιασμό ενός μηχανολογικού προϊόντος,
  • να αναζητήσει ιδέες που να οδηγούν σε επίλυση του τεχνικού προβλήματος,
  • να επιλέξει τη βέλτιστη λύση και να την μετατρέψει σε μηχανολογική διάταξη,
  • να εκπονήσει πλήρη σχεδιομελέτη της διάταξης με χρήση προχωρημένων τεχνικών απεικόνισης,
  • να κατασκευάσει πρωτότυπο μοντέλο της διάταξης,
  • να παρουσιάσει την πρόταση του για την λύση του τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε.

Οι σπουδαστές κατά την εκπόνηση της εργασίας χρησιμοποιούν προηγμένες μεθόδους σχεδιασμού και ανάλυσης κατασκευών καθώς και κατασκευής πρωτοτύπων, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων λογισμικών CAD/CAM και τρισδιάστατων εκτυπωτών.

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

1. Η διαδικασία του μηχανολογικού σχεδιασμού
2. Διατύπωση και ανάλυση τεχνικών προβλημάτων
3. Συλλογή – επεξεργασία πληροφοριών
4. Λίστα προδιαγραφών
5.Αναζήτηση εφαρμόσιμων ιδεών (Conceptual Design)
6. Σύνθεση – Αξιολόγηση τεχνικών λύσεων
7. Ανάπτυξη – Σχεδιασμός τεχνικής λύσης
- Υλικά – Εξαρτήματα – Τυποποίηση  
- Φορτίσεις – Ανάλυση κατασκευών
- Κινηματική – Μηχανισμοί
- Ασφάλεια
- Κατασκευή - Παραγωγή  
- Συναρμολόγηση
- Συντήρηση – Αξιοπιστία
- Αισθητική – Εργονομία
- Κοστολόγηση
- Καινοτομία
- Βελτιστοποίηση
8. Μηχανολογικός σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ
             -Στερεά μοντελοποίηση
             -Μοντελοποίηση με την βοήθεια χαρακτηριστικών
             -Σχεδιασμός με την βοήθεια ειδικευμένων μηχανολογικών πακέτων
             -Φωτορεαλισμός – παρουσίαση μοντέλου
9.Επιλογή παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών
10. Οργάνωση και διοίκηση ομάδων εργασίας σχεδιασμού

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Κ. Ι. Στεργίου, Σχεδιασμός των Κατασκευών, Σύγχρονη Εκδοτική, 2004, ΙSBN: 960-8165-80-6.  P. Γραικούσης, Μηχανολογικός Σχεδιασμός, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1983. Robert L. Norton : Design of machinery : an introduction to the synthesis and analysis of mechanisms and machines. McGraw-Hill. Joseph Edward Shigley, Charles R. Mischke : Mechanical engineering design. New York : McGraw-Hill, 1989. David G. Ullman The Mechanical design process. McGraw-Hill, 1997.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00