ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΙΙ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής Περιοχής
Κατεύθυνση : 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποτελεί εμβάθυνση των εισαγωγικών εννοιών που διδάσκονται στη Μετάδοση Θερμότητας Ι με σκοπό την ουσιαστική κατάρτιση του υποψήφιου μηχανικού Τ.Ε. σε σύνθετα προβλήματα φαινομένων μεταφοράς θερμότητας. Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • έχουν κατανοήσει πλήρως τις βασικές αρχές μετάδοσης με αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία
 • είναι σε θέση να μελετήσουν συνδυασμούς αυτών (σύνθετα φαινόμενα) με σκοπό την εκπόνηση πραγματικών μελετών σε οικίες, εργοστάσια, κ.τ.λ.
 • υπολογίζουν τη μετάδοση θερμότητας από πτερύγια σταθερής ή μεταβλητής διατομής, με ή χωρίς ελεύθερα άκρα, καθώς και τον υπολογισμό της αποδοτικότητας των πτερυγίων
 • είναι σε θέση να μελετήσουν φυσική ή εξαναγκασμένη συναγωγή σε πλάκες ή/και σωλήνες
 • υλοποιούν μελέτες για τη θερμομόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων (σωληνώσεων, αεραγωγών, δεξαμενών)
 • γνωρίζουν τη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων ακτινοβολίας με τη μέθοδο δικτύου
 • επιλύουν προβλήματα εναλλακτών  διαφόρων τύπων, με σύγχρονο υπολογισμό των χαρακτηριστικών μεγεθών, όπως το συνολικό συντελεστή μετάδοσης και την αποτελεσματικότητα του εναλλάκτη
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα διαιρείται σε δύο ενότητες: αγωγή, συναγωγή, ακτινοβολία (καθώς και συνδυασμούς αυτών – σύνθετα φαινόμενα) και εναλλάκτες. Η διδασκαλία της πρώτης ενότητας περιλαμβάνει:

 • μαθηματική θεμελίωση των διαφορετικών τρόπων μετάδοσης θερμότητας
 • εφαρμογή σε απλές γεωμετρίες (παράλληλες πλάκες, κύλινδροι, σφαίρες)
 • θερμοροή από πτερύγια
 • σχεδιασμός και επίλυση μετάδοσης θερμότητας με ακτινοβολία με τη μέθοδο του δικτύου
 • εφαρμογή σε σύνθετες γεωμετρίες (θερμικές απώλειες σε οικίες, εργοστασιακές θερμομονώσεις, θερμικές καταπονήσεις υλικών)

Η διδασκαλία της δεύτερης ενότητας περιλαμβάνει εναλλάκτες:

 • αντιρροής και ομορροής
 • απλής σταυρωτής ροής (με αναμειγνυόμενα ή μη ρευστά)
 • κελύφους – σωλήνων
 • μονορροής

Και οι δύο διδακτικές ενότητες συνοδεύονται από ασκήσεις πράξης που παρουσιάζονται ενδιάμεσα στις διαλέξεις θεωρίας με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της ύλης.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Μιχάλης Κτενιαδάκης, Εφαρμογές Μετάδοσης Θερμότητας, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη 2010. ISBN 978-960-456-214-5.   -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: International Journal of Heat and Mass Transfer (Elsevier), Journal of Hear Transfer (ASME)

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00