ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Επιστημονικής Περιοχής
Κατεύθυνση : 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ο βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να γίνει κατανοητή η έννοια των μηχατρονικών συστημάτων τα οποία συνδυάζουν ένα μέρος της τεχνολογίας της Μηχανικής (Μηχα) και της Ηλεκτρονικής (τρονικής) με αποτέλεσμα την σχεδίαση νέων προηγμένων  βιομηχανικών προϊόντων. Στόχο επίσης αποτελεί, η ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στον φοιτητή να εξελίσσει μηχανικά συστήματα καθώς και να επεκτείνει τις δυνατότητές τους με την βοήθεια μικροεπεξεργαστών ώστε να κάνει αποδοτικότερη τη λειτουργία τους.
 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να σχεδιάζει και να αναλύει απλά μηχατρονικά συστήματα.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το περιεχόμενο του μαθήματος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Βασικά στοιχεία αναλογικών ηλεκτρονικών
  • Σταθεροποιητές τάσης
  • Η Λειτουργία των τρανζίστορ, των διόδων και των θυρίστορ σε αναλογικά κύκλωματα ελέγχου
  • Υλοποίηση αναλογικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο
 • Βασικά στοιχεία ψηφιακών ηλεκτρονικών
  • Στοιχεία Άλγεβρας Bool και ψηφιακή λογική
  •  Ψηφιακές πύλες και τεχνολογίες TTL-CMOS.
  • Υλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων στο εργαστήριο
 • Συλλογή και Mετατροπή Δεδομένων
  • Καταγραφή δεδομένων με την βοήθεια μικροελεγκτή
  • Προβλήματα από τη χαμηλή ταχύτητα δειγματοληψίας
  • θεώρημα δειγματοληψίας του Shanon
  • Τύποι μετατροπέων A/D και D/A
  • Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην μετατροπή A/D, κάρτες μετατροπής και χαρακτηριστικά τους
 • Προγραμματισμός μικροελεγκτεών
  •  Περιγραφή της γλώσσας Wiring-C για προγραμματισμό μικροελεγκτών
  • Η έννοια του PWM των Timers και του Interrupt
  • Συλλογή και Mετατροπή Δεδομένων από μικροελεγκτή
  • Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων
 • Οδήγηση και έλεγχος κινητήρων από μικροελεγκτή
  • Οδήγηση και έλεγχος DC κινητήρα
  • Οδήγησης και έλεγχος κινητήρων RC-Servo
  • Οδήγηση και έλεγχος Βηματικών κινητήρων
  • Υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων για την οδήγηση των παραπάνω κινητήρων

Εισαγωγή στην σχεδίαση Μηχατρονικών συστημάτων με χρήση απλών αισθητήρων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Εισαγωγή στη ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ και στα ενσωματωμένα συστήματα, Σταμάτης Αλατσαθιανός, ISBN     978-960-92596-2-0 ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ, David M. Auslander - Carl J. Kempf MECHATRONICS : W. BOLTON

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00