ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής Περιοχής
Κατεύθυνση : 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
  • Εισαγωγή στη διαχείριση υγρών λυμάτων με έμφαση σε φυσικά συστήματα επεξεργασίας
  • Εισαγωγή στη διαχείριση αέριας ρύπανσης , ρύποι και καταπολέμησή τους
  • Εισαγωγή στη διαχείριση στερεών αποβλήτων
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικές αναφορές (reporting)
  • Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) Γενική παρουσίαση μεθοδολογίας και εμβάθυνση στο περιβάλλον BEES για την εκπόνηση απλών μελετών LCA
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Σημειώσεις Νίκου Σακκά, Θάκη Μανιού Mεθοδολογία και λογισμικό ανάλυσης κύκλου ζωής LCA/ BEES

Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
T.E.I. KΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,+30-2810379742
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.teicrete.gr
Ενημερώνουμε ότι τι η εξυπηρέτηση των σπουδαστών από τη γραμματεία θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00 - 13.00