Γενική Φυτοπαθολογία

3ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Οι φοιτητές αναμένεται να:
1.      Κατανοήσουν τις διαφορές ανάμεσα στις ομάδες αιτίων ασθενειών.
2.      Διακρίνουν τους παράγοντες που προκαλούν ασθένειες στα φυτά
3.      Εξοικειωθούν με νέες  ορολογίες και έννοιες του μαθήματος
4.      Κατανοήσουν την αλληλεπίδραση των συνιστωσών μιας ασθένειας στην εκδήλωσή της
5.      Αποκτήσουν βασικές γνώσεις μεθοδολογιών αντιμετώπισης
 
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Αιτιολογία των ασθενειών στα φυτά (μύκητες, βακτήρια, φυτοπλάσματα, ιοί, ιοειδή, φανερόγαμα παράσιτα, μη παρασιτικά αίτια). Συμπτωματολογία. Μηχανισμοί παθογένεσης, άμυνας και αναγνώρισης μεταξύ παθογόνου - ξενιστή. Στοιχεία επιδημιολογίας, διατήρηση και διάδοση των παθογόνων, επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των ασθενειών. Επίδραση των ασθενειών στη φυσιολογία φυτού και γενετική των ασθενειών. Γενικές αρχές αντιμετώπισης των ασθενειών των φυτών στη συμβατική, ολοκληρωμένη και βιολογική διαχείριση των καλλιεργειών. Αρχές και μεθοδολογίες στη διάγνωση των ασθενειών.

Γενικές Ικανότητες: 

 Η απόκτηση βασικών γνώσεων όσον αφορά στις γενικές αρχές της φυτοπαθολογίας. Κατανόηση των σχέσεων παθογόνου αιτίου, ξενιστή και περιβάλλοντος.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από παρουσιάσεις Power Point. Στους σπουδαστές ανατίθεται εργασία σχετική με τα αντικείμενα του μαθήματος, ο βαθμός που λαμβάνουν αποτελεί μέρος της τελικής βαθμολογίας. Στο εργαστήριο, οι σπουδαστές ασκούνται στην αναγνώριση φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών, των συμπτωμάτων και των σημείων των ασθενειών που προκαλούν. Επίσης εκπαιδεύονται στις μεθοδολογίες διάγνωσης των ασθενειών των φυτών και στις τεχνικές απομόνωσης και καλλιέργειάς, και προσδιορισμού των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών και ιών.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές αξιολογούνται με γραπτή εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής, σωστού λάθους, ορολογίας και κρίσεως ενώ στον βαθμό αξιολόγησης συμμετέχει η εκτέλεση εργασιών τόσο στη θεωρία όσο και στο εργαστήριο.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Agrioa, G. 2006. Plant  Pathology, Academic Press.

Γκούμας Δ.Ε. 2005. Εργαστηριακές ασκήσεις φυτοπαθολογίας. ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο 2006
Γεωργόπουλος , Σ. Γ., Βασικές Γνώσεις Φυτοπαθολογίας. ΑΘΗΝΑ 1984.
Κατής.Ι. 2000. Ιολογία φυτών. Εκδόσεις, Α. Σιμώνη – Φ. Χατζηπάντου Ο.Ε. Θεσσαλονίκη 2000
Κλωνάρη .Κ. Γενική Φυτοπαθολογία . Πανεπιστημιακές παραδόσεις . ΘΕΣ. 1996
Μαλαθράκης , Ν.Ε. Σημειώσεις Φυτοπροστασίας Ι . ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1998.
Τζάμος Ε. 2004. Φυτοπαθολογία. Εκδόσεις ΑΘ. Σταμούλης
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
3
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email