Ειδική Λαχανοκομία

5ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:

  • Σχεδιάζουν και λειτουργούν λαχανοκομικές επιχειρήσεις
  • Αναγνωρίζουν τυχόν προβλήματα καλλιέργειας και προτείνουν λύσεις
  • Εφαρμόζουν όλες τις γνωστές τεχνικές και αναπτύσσουν νέες σε όλες τις μορφές καλλιέργειας και τα πλέον διαδεδομένα συστήματα άσκησης της Γεωργίας.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Μελέτη του πρώτου μέρους των σημαντικότερων λαχανοκομικών ειδών για την οικονομία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση εξετάζονται η καταγωγή και η εξάπλωση, η σημασία και η μορφή της καλλιέργειας, οι βοτανικοί χαρακτήρες, ο πολλαπλασιασμός, οι απαιτήσεις σε κλίμα και έδαφος, και οι τεχνικές της καλλιέργειας. Αναπτύσσονται οι τεχνικές σε όλες τις μορφές καλλιέργειας (υπαίθρια, εδαφοκάλυψη, χαμηλή κάλυψη, θερμοκήπια) και στα πλέον διαδεδομένα συστήματα άσκησης της γεωργίας (χημική – εντατική γεωργία, ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής, βιολογική γεωργία, φυσική καλλιέργεια).
Ειδικότερα:
Οικ. Solanaceae: Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πατάτα
Οικ. Brassicaceae: Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο Βρυξελλών, Λάχανο της Κίνας, Ρέβα ή Γογγύλι, Ρεπάνι, Ρόκα, Χρένο, Κάρδαμο
Οικ. Asteraceae: Μαρούλια, Ραδίκια, Αντίδια, Αγκινάρες
Οικ. Amaranthaceae: Σπανάκι, Παντζάρι, Σέσκουλο, Βλίτο
 

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποτελεί το δεύτερο μιας σειράς τριών μαθημάτων στο αντικείμενο της Λαχανοκομίας. Στόχος είναι η κατανόηση της φυσιολογίας της ανάπτυξης και των τεχνικών καλλιέργειας των φυτών που διδάσκονται. 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Εισηγήσεις, ως μέρος της διδακτικής διαδικασίας, με συνοδεία σχετικού πληροφοριακού υλικού (handouts). Χρήση διδακτικών ή/και εποπτικών μέσων. Ερωτήσεις - απαντήσεις και καταιγισμός ιδεών. Ανάθεση εργασιών. Χρήση πολλαπλούς βιβλιογραφίας και διαδικτύου (βάσεις δεδομένων). Ανάπτυξη καλλιεργειών για ασκήσεις πράξης. Μελέτες περιπτώσεων και πειραματικές δοκιμές με χωρισμό σε ομάδες. Επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους. Συμβουλευτικές συναντήσεις (tutoring) σε εβδομαδιαία βάση.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Γραπτή ή/και προφορική εξέταση, αξιολόγηση δυνατότητας εφαρμογής τεχνικών και χρήσης εργαστηριακών οργάνων και αξιολόγηση παραδοτέων εργασιών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Γουμενάκη, Ε., 2011. Η καλλιέργεια της πατάτας. ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, 24 σελ.
Ολύμπιος, Χ., 2001. Η τεχνική της καλλιέργειας των κηπευτικών στα θερμοκήπια. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα,772 σελ.
Atherton, J.G. and Rudich J., 1986. Tomato crop. Chapman and Hall, UK, 661p
Benton, J.Jr., 1999. Tomato plant culture. CRC Press, UK, 199p.
Harris, P. M. 1991. The potato crop. Chapman and Hall. UK. 909p
Kamp, P.G.H. and Timmerman G.J., 1996. Computerized Environmental Control in Greenhouses. IPC Plants, The Netherlands, 272p.
Wien H.C., 1999. The physiology of vegetable crops. CABI Publishing, UK, 662p.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
3
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email