Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτερικών Χώρων

5ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  1. Να γνωρίζουν τα βοτανικά και κηποτεχνικά χαρακτηριστικά των καλλωπιστικών φυτών, τις ιδιότητες και τις χρήσεις τους στην κηποτεχνία
  2. Να μπορούν να προτείνουν το καταλληλότερο φυτικό υλικό σε κάθε είδους έργο πρασίνου καθώς και την συντήρηση και φυτοπροστασία του
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Γενικά στοιχεία για τα Καλλωπιστικά Φυτά: Καταγωγή. Οικολογικό περιβάλλον. Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις
Περιγραφή των σπουδαιότερων καλλωπιστικών φυτών που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας κατά κατηγορία (Αειθαλή δένδρα, φυλλοβόλα δένδρα, αειθαλείς θάμνοι, φυλλοβόλοι θάμνοι, πολυετή ποώδη, ετήσια φυτά, αναρριχώμενα φυτά. Για κάθε φυτό αναφέρονται: Ονοματολογία - καταγωγή. Περιγραφή. Ρυθμός Ανάπτυξης - Εποχή και διάρκεια ανθοφορίας. Πολλαπλασιασμός. Απαιτήσεις. Προβλήματα - Ιδιαιτερότητες. Κηποτεχνική αξία. Χρήσεις.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Βασικές γνώσεις και αναγνώριση των σπουδαιότερων καλλωπιστικών ειδών με σκοπό τη σωστή συντήρησή τους και την ορθολογική χρησιμοποίηση αυτών στην Αρχιτεκτονική των Κήπων.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το θεωρητικό μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από παρουσιάσεις των φυτών με  power point. Στο εργαστήριο γίνεται επίδειξη των φυτών σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και χρήσης στο εκπαιδευτικό πάρκο του Τ.Ε.Ι καθώς και πρακτική άσκηση στον πολλαπλασιασμό και την εγκατάσταση τους σύμφωνα με τις αρχές της Κηποτεχνίας

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά στο θεωρητικό τμήμα του μαθήματος. Το εργαστηριακό μέρος τμήμα του εργαστηρίου εξετάζεται γραπτά 2 φορές ανά εξάμηνο και παραδίνονται οι σχεδιαστικές εργασίες. Η πρακτική άσκηση αξιολογείται στο τέλος κάθε εργαστηρίου και συμμετέχει στην τελική βαθμολογία κατά 40%.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Βογιατζή Χ., 2009. Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτερικών Χώρων. Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη.
Πατλής Γ., 2004. Καλλωπιστικά Κωνοφόρα. Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα
Πατλής Γ., 2004. Καλλωπιστικοί Θάμνοι, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα, σελ.308
Τσαλικίδης Ι., 2005..Καλλωπιστικά Φυτά για Ελληνικούς Κήπους, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη σελ.256
Βαϊόπουλος  Θ,  1991. Χίλιες Ιδέες, Μετάφραση του βιβλίου Millepiante, σελ..207
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email