Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο
Γενικές Αρχές Λογιστικής
Δίκαιο Επιχειρήσεων I- Αστικό Δίκαιο
Μαθηματικά Ι
Μικροοικονομική
Ξένη Γλώσσα- Αγγλικά
Πληροφορική Ι
Πληροφορική Ι (Εργαστήριο)

Β' Εξάμηνο
Μαθηματικά ΙΙ
Μακροοικονομική
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
Στατιστική Επιχειρήσεων Ι (Εργαστήριο)

Χρηματοοικονομική Λογιστική
Χρήση Λογιστικών Φύλλων για την Επίλυση Προβλημάτων Οικονομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γ' Εξάμηνο
Αρχές Marketing 
Δίκαιο Επιχειρήσεων II- Εμπορικό Δικαιο
Διοίκηση ΜΜΕ & Επιχειρηματικότητα
Οικονομική της Διοίκησης Ι
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙI
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Δ' Εξάμηνο
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Διεθνές Εμπόριο
Επιχειρησιακή Έρευνα
Επιχειρησιακή Έρευνα (Εργαστήριο)

Ξένη Γλώσσα-Επιχειρησιακά Αγγλικά και Επικοινωνία (Business English)
Οικονομική Διοίκησης ΙΙ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

Ε' Εξάμηνο
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Ανάλυση Αποφάσεων
Ανάλυση Αποφάσεων (Εργαστήριο)

Διοικητική Λογιστική
Μεθοδολογία Έρευνας
Στρατηγική Επιχειρήσεων
Επιλογής (1 απο τα παρακάτω):
(α) Ειδικά Θέματα Στατιστικής: Εφαρμογές στη Διοίκηση και Marketing 
(β) Δημόσια Διοίκηση 
(γ) Event Management 
(δ) Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΣΤ΄ Εξάμηνο
Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική (Business Ethics)
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Τεχνικές Προβλέψεων για Manager Ι
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Β2Β Marketing- Διοίκηση Πωλήσεων
Επιλογής (1 απο τα παρακάτω):
(α) Λογιστική Εταιρειών
(β) Marketing Υπηρεσιών Τουρισμού 
(γ) Μarketing Τεχνολογικών Προϊόντων
(δ) Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό

Ζ' Εξάμηνο
Προχωρημένη Χρήση Λογιστικών Φύλλων στο Management
Προχωρημένη Χρήση Λογιστικών Φύλλων στο Management (Εργαστήριο)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Νέες Τεχνολογίες
Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων 
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Επιλογής (1 απο τα παρακάτω):
(α) Τεχνικές Προβλέψεων για Manager ΙΙ
(β) Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμοί
(γ) Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Διεύθυνση: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71004
E-mailsecretariat-badm@staff.teicrete.gr, afan@staff.teicrete.gr
Tηλ:  2810 379613, 2810 379679
Fax:  2810 379638
Website: www.teicrete.gr/dep
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 12.30 - 14.30