Αντικείμενο Σπουδών

 
Αντικείμενο σπουδών

Οι σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ καλύπτουν την τεχνολογική επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ και παρέχουν θεμελιακές και εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά πεδία των συστημάτων ηλεκτρισμού, των συστημάτων ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των ενεργειακών συστημάτων, των μετρήσεων και αυτοματισμών, των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και κατασκευών, των πληροφοριακών συστημάτων και υπολογιστών, των συστημάτων επικοινωνιών, της τεχνολογίας υλικών καθώς και σε σύγχρονες τεχνολογίες όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποκεντρωμένα συστήματα ηλεκτρισμού, οπτο-ηλεκτρονική και συστήματα λέιζερ, μικροηλεκτρονική, μηχατρονική και τεχνολογίες περιβάλλοντος.

Περιγραφή πτυχιούχου

Με την απόκτηση του πτυχίου, ο πτυχιούχος έχει αποκτήσει τις παρακάτω δεξιότητες:

  • Εκπόνηση τεχνικών/οικονομικών μελετών και μελετών εφαρμογής, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αναφορικά με τους ανωτέρω αναφερθέντες τομείς.
  • Εφαρμογή προτύπων, κανόνων και κανονισμών στη μελέτη και σχεδίαση εγκαταστάσεων, συστημάτων και προϊόντων καθώς και στη λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων.
  • Σχεδιασμό/υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν στους προαναφερθέντες τομείς. - Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτοτύπων ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συστημάτων.
  • Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.
  • Ασφάλεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr