Απόφοιτοι

Οι επαγγελματικές προοπτικές του Ηλεκτρολόγου

Ένα βασικό κριτήριο για την επιλογή τμήματος/σχολής από κάθε υποψήφιο είναι το τι μπορεί να κάνει μετά τις σπουδές του ο απόφοιτος μιας συγκεκριμένης ειδικότητας, ενός συγκεκριμένου τμήματος των ΤΕΙ. Τα ιδρύματα μας με τον πιο πρόσφατο νόμο έχουν ενταχθεί στην ανώτατη εκπαίδευση, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές δυνατότητες των φοιτητών μας. Το δικό μας τμήμα στο ΤΕΙ Κρήτης είναι περήφανο γιατί «έχει ένα καλό όνομα στην αγορά» αλλά και γιατί πολλοί από τους παλαιούς μας φοιτητές είναι σήμερα επιτυχημένοι επαγγελματιές. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς, μετά από πρόσθετες σπουδές, είναι τώρα συνεργάτες στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του τμήματος. Ηλεκτρολόγος είναι ένα πολύ γενικό όνομα, πίσω από το οποίο υπάρχουν ποικίλες επαγγελματικές ενασχολήσεις και ειδικεύσεις του επαγγέλματος. Η ποικιλία αυτή των ενασχολήσεων προκύπτει από τα σχετικά πεδία εφαρμογής ηλεκτρισμού. Σήμερα, ο ηλεκτρισμός «κινεί», «μετρά», «ελέγχει», «επικοινωνεί», «υπολογίζει». Σκεφτείτε τις καθημερινές κινήσεις σας και θα βρείτε ότι σχεδόν τίποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς την παρεμβολή του ηλεκτρισμού. Υπάρχουν πολλά επίπεδα ηλεκτρολόγου και πολλά πτυχία και ειδικότητες. Το πτυχίο γενικού ηλεκτρολόγου (με μερική ειδίκευση) δίνεται από τα πολυτεχνεία και τα ΤΕΙ. Τα πολυτεχνεία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην συνολική θεωρητική υποδομή και τις πιο προωθημένες τεχνολογικές εφαρμογές. Τα ΤΕΙ δίνουν έμφαση στην παροχή πιο άμεσα εφαρμόσιμων γνώσεων με επιμονή σε εργασηριακές δεξιότητες. Οι σπουδές διαρκούν 4 χρόνια στα ΤΕΙ και 5 στα πολυτεχνεία. Τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΙ δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα. Το πρόγραμμα σπουδών του Ηλεκτρολόγου στο δικό μας ΤΕΙ δεν δίνει τυπική εξειδίκευση στον τίτλο του αποφοίτου, αλλά ουσιαστικά ο ίδιος ο φοιτητής επιλέγει μια κατεύθυνση (με έμφαση στην αφομοίωση συγκεκριμένων μαθημάτων ή σε μια εξειδικευμένη πτυχιακή εργασία). Σε σχέση με τις εφαρμογές του ηλεκτρισμού, το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου έχει τις παρακάτω εξειδικεύσεις. Σημειώστε εδώ ότι ο Ηλεκτρολόγος του ΤΕΙ επαγγελματικά μπορεί να στρέφεται περισσότερο σε τομείς μελέτης ή εφαρμογής-υλοποίησης των εξής θεματικών περιοχών:

 

1. Ηλεκτρολόγος στο πεδίο Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι ηλεκτρολόγοι αυτού του τομέα μπορεί να είναι σχεδιαστές, χειριστές, κατασκευαστές θερμοηλεκτρικών σταθμών, αιολικών πάρκων, γραμμών μεταφοράς και γενικά είναι αυτοί που χειρίζονται τον ηλεκτρισμό μέχρι την πόρτα του εργοστασίου ή του σπιτιού.

2. Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων. Αυτός αναλαμβάνει το έργο χειρισμού της ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε συγκεκριμένη εγκατάσταση, οικιακή ή βιομηχανική. Ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι μεγάλο έργο. Υπάρχουν ποικίλα προβλήματα που απαιτούν λύσεις για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή, η τεχνολογία εξελίσσεται και η ηλεκτρική εγκατάσταση όλο και περισσότερο προσομοιάζει με το «νευρικό σύστημα» των κτιρίων και των βιομηχανιών.

3. Ηλεκτρολόγος Βιομηχανίας. Η ηλεκτρική κίνηση σε ένα εργοστάσιο είναι η αμεσότερη και η πιο διαδεδομένη εφαρμογή. Επιπλέον, σε ένα σύγχρονο εργοστάσιο καταβάλλεται προσπάθεια όλες οι διαδικασίες να γίνονται αυτόματα - χωρίς την παρεμβολή ανθρώπινου χεριού - με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκτεταμένες ηλεκτρικές εφαρμογές αυτοματισμού. Υπάρχουν εργοστάσια που λειτουργούν με σβηστά φώτα (γιατί δεν εργάζονται άνθρωποι αλλά ρομπότ). Υπάρχει τεράστια ποικιλία εφαρμογών και συνεπώς και ποικιλία ειδικοτήτων (γνώσεων συγκεκριμένων συστημάτων). Η οικονομική πίεση ωθεί σε γενίκευση αυτής της νοοτροπίας ολικής εφαρμογής αυτοματισμού.

4. Ηλεκτρολόγος στο πεδίο Επικοινωνίας-Υπολογιστών. Η μεγάλη ζήτηση ειδικών στελεχών στις ειδικότητες αυτές, αλλά και η βασική συνάφεια των γνώσεων οδηγεί πολλούς απόφοιτους ηλεκτρολόγους σε ενασχόληση σε επικοινωνίες και υπολογιστές. Ήδη από το βασικό πρόγραμμα σπουδών ο πτυχιούχος πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον 10 διαφορετικά προγράμματα υπολογιστών όπως word, excel, powerpoint, γλώσσα προγραμματισμού C ή pascal ή visual basic, matlab, Labview, AutoCAD, Autofine, pSpice, προγράμματα για σχεδιασμό πλακετών, υπολογισμό εγκαταστάσεων, φωτισμού, σωληνώσεων και άλλα. Μερικοί επιλέγουν προαιρετικά και εκπονούν πτυχιακές πάνω σε προγράμματα multimedia ή ιστοσελίδων.

5. Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικών Προϊόντων και Νέων Τεχνολογιών. Πρόκειται για ευρύ επαγγελματικό πεδίο, που περιλαμβάνει σχεδίαση-κατασκευή-σέρβις συστημάτων που αφορούν καινοτόμα ηλεκτρονικά, συνδυασμό οπτικών και ηλεκτρονικών τεχνολογιών (laser, οπτικές ίνες), εφαρμογές τηλεπικοινωνιών, νέες μεθόδους ηλεκτρικού φωτισμού, νέα ηλεκτροτεχνικά υλικά, νέα ιατρικά όργανα και πολλά άλλα πεδία σχετικά με τις σπουδές του Ηλεκτρολόγου. Πολλές από αυτές τις τεχνολογίες έχουν ήδη κυριαρχήσει στην ζωή μας, ενώ πολλές άλλες αναπτύσσονται μόλις τώρα και περνούν γρήγορα από την εργαστηριακή έρευνα στην παραγωγή και στην καθημερινή ζωή μας.

 

Οι δυνατότητες του Ηλεκτρολόγου δεν εξαντλούνται σε όσα καταγράφηκαν εδώ. Η τεχνολογική πρόοδος είναι ταχύτατη και, ανάλογα με το πεδίο απασχόλησης, ο Ηλεκτρολόγος είναι αναγκασμένος να ενημερώνεται συστηματικά. Αυτό ισχύει φυσικά και για όσους επιλέξουν να απασχοληθούν σε σύγχρονα επαγγέλματα οποιασδήποτε ειδικότητας.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr