Προσωπικό

 

Καθηγητές

Βασιλάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
e-mail: K.Vassilakis@teicrete.gr,

Γεωργίου Ευστράτιος, Καθηγητής
e-mail:geostrat@staff.teicrete.gr

Γιαννακουδάκης Αριστοτέλης, Καθηγητής
e-mail:yanna@staff.teicrete.gr

Δρακάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής,
e-mail:edrakakis@staff.teicrete.gr

Κατσαράκης Νικόλαος, Καθηγητής
e-mail:katsan@staff.teicrete.gr

Κορνήλιος Νικόλαος, Καθηγητής
e-mail:kornil@staff.teicrete.gr

Κουδουμάς Εμμανουήλ, Καθηγητής
e-mail:koudoumas@staff.teicrete.gr

Κυμάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής
e-mail:kymakis@staff.teicrete.gr

Μαγειρόπουλος Εμμανουήλ, Καθηγητής
e-mail:mageir@staff.teicrete.gr

Μαυροματάκης Φώτιος, Καθηγητής
e-mail:fotis@staff.teicrete.gr

Παπακώστας Ταξιάρχης, Καθηγητής
e-mail:taxiarchis@staff.teicrete.gr

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Καλογεράκης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
e-mail:mixalis@cs.teicrete.gr

Καραπιδάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής,
e-mail:karapidakis@staff.teicrete.gr

Σφακιωτάκης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
e-mail:msfak@staff.teicrete.gr

 

Επίκουροι Καθηγητές

Σιδεράκης Κυριάκος, Επίκουρος Καθηγητής
e-mail:ksiderakis@staff.teicrete.gr

Τσικαλάκης Αντωνιος, Επίκουρος Καθηγητής
e-mail:tsikalant@staff.teicrete.gr

 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Φουντουλάκης Αντώνιος, ΕΔΙΠ
e-mail: antonisf@staff.teicrete.gr

 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Στεφανάκης Ιωάννης, ΕΤΕΠ
e-mail:gstefan@staff.teicrete.gr

Τζιράκης Γεώργιος, ΕΤΕΠ
e-mail: gtz@staff.teicrete.gr

Συγγενίδης Χρήστος, ΕΤΕΠ
e-mail: csyngen@staff.teicrete.gr

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr