Ερευνητικές κατευθύνσεις

Η τεχνολογική έρευνα που υλοποιείται στο Τμήμα καλύπτει το ευρύ φάσμα της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς των προηγμένων υλικών, νανοτεχνολογίας, ενέργειας και ρομποτικής. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή του σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα (Graphene Flagship), και η συνεργασία του με τη βιομηχανία (ΔΕΗ). Μέτρο της δραστηριότητας αυτής είναι ο μεγάλος αριθμός εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία με πανεπιστήμια, μεταπτυχιακών εργασιών και δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, καθώς και τα προϊόντα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται μέχρι τη μορφή βιομηχανικού προτύπου.  Επίσης μέλη του Τμήματος συμμετέχουν σε διατμηματικά εργαστήρια τη Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών σε τομείς τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής συστημάτων καθώς και εφαρμοσμένων και υπολογιστικών μαθηματικών. Οι ακόλουθες ερευνητικές δομές ανήκουν στο Τμήμα:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr