Ερευνητικά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά

1.  Erasmus LLP Multilateral Programme: Organic Electronics and Applications (2013-2015)
2.  COST MP1202: Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials (2012-2016)
3.  COST MP1307: Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary (2013-2017)
4.  Graphene : Graphene-Based  Revolutions  in  ICT And Beyond (Grant agreement No 604391), Flagship Initiatives FP7-ICT-2013-FET-F (2013-2015)

Ελληνικά

1.  Σχεδιασμός και κατασκευή νανοδομημένων οργανικών φωτοβολταϊκών στοιχείων με βελτιστοποιημένη συμπεριφορά, Αρχιμήδης ΙΙΙ, ΥΠΕΠΘ (2012-2016)
2.  Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός καινοτόμων νανοδομημένων επιστρώσεων κατάλληλων για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση στη περιοχή των GHz, Αρχιμήδης ΙΙΙ, ΥΠΕΠΘ (2012-2016)
3.  Ανάπτυξη νανοδομημένων οξειδίων μετάλλων με φωτοκαταλυτική δράση στο ορατό φώς, Αρχιμήδης ΙΙΙ, ΥΠΕΠΘ (2012-2015)
4.  Ανάπτυξη μοντέλου πρόγνωσης της ηλεκτρικής ισχύος από φωτοβολταϊκά συστήματα, Αρχιμήδης ΙΙΙ, ΥΠΕΠΘ (2012-2016)
5.  Ανάπτυξη βιομιμητικού υποβρύχιου ρομπότ με σύστημα πρόωσης πτερυγίων κυματοειδούς κίνησης, Αρχιμήδης ΙΙΙ, ΥΠΕΠΘ (2012-2016)
6.  Εύκαμπτα στοιχεία εκπομπής πεδίου βασισμένα σε μικρο/νανο γραφενικές νανοδομές, Αρχιμήδης ΙΙΙ, ΥΠΕΠΘ (2012-2015)
7.  Διερεύνηση της συμπεριφοράς συνθετικών/πολυμερικών μονωτήρων/υλικών σε εφαρμογές υπαίθριων εγκαταστάσεων υψηλών τάσεων και ανάπτυξη διαγνωστικής τεχνικής για την εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο αξιολόγηση της λειτουργικότητας τους, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, ΥΠΕΠΘ (2013-2015)

Συνεργασίες με βιομηχανία

1.  Αξιολόγηση της διηλεκτρικής κατάστασης μετασχηματιστών ισχύος και συνθετικών μονωτήρων σε υποσταθμούς 150kv της ΔΕΗ/ΔΔΝ, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
2.  Μελέτη του Ηλιακού δυναμικού και Κατάστρωση Ηλιακού Άτλαντα της Περιφέρειας Κρήτης σε περιβάλλον GIS, ENTEC Green Economy Consultants

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr