Αξιολόγηση

 
Ομάδα Εργασίας Αξιολόγησης

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος απαρτίζεται από τους:

Μητρώα εκλεκτόρων
Εκθέσεις

Παρατίθεται η εξωτερική έκθεση αξιολόγησης που έλαβε χώρα στις 24/11/2011:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr